.

Font de Rabosa

Des de la font de Rabosa es pot veure aquesta cascada del riu Matarranya al toll de les Bases