Quan s'accedeix a aquesta pàgina es pot veure que s'executa la funció f(); que te com objectiu inicialitzar el camp1 en lo valor de "Hola!!". això mostra com JS escriu a un formulari html. També en aquest exemple es impossible canviar-la perquè f(); també s'executa cada cop que es prem una tecla.

Per mira el codi posar el ratolí aquí i prem lo boto dret.