En aquest exemple es veu com la opció seleccionada del quadre "select" s' emmagatzema   a una variable JS que a la vegada es guarda a la entrada de text quan es prem guardar.

Per mira el codi posar el ratolí aquí i prem lo boto dret.