ENTRADA

Aquest exemple mostra com passar una variable de un formulari html a JavaScript. Quant es prem enviar el valor de la entrada es mostra

Per mira el codi posar el ratolí aquí i prem lo boto dret.