How can I sign in to DSM/SRM with root privilege via SSH?

Permission

How can I sign in to DSM/SRM with root privilege via SSH?

Purpose

This article guides you through how to sign in to DSM (DiskStation Manager) and SRM (Synology Router Manager) as root via SSH.

Warning:

 • Enabling SSH service may bring security risks to your system. Please enable it only when necessary and avoid making changes to system configurations.

Contents

Resolution

Enable SSH service

 • Go to the terminal setting page on your Synology device:
  • Synology NAS: DSM Control Panel > Terminal & SNMP > Terminal
  • Synology Router: SRM Control Panel > Services > System Services > Terminal
 • Tick Enable SSH service.
 • Specify a port number for SSH connections and save the settings. To ensure system security, we suggest replacing the default port 22 with another one.1

Sign in from Windows 10, macOS, or Linux

For DSM 6.0 or later

 • Launch the terminal application on your computer:
  • Windows 10: Windows PowerShell


  • macOS: Terminal.app
  • Linux: Terminal
 • Type the following command and press Enter:

Command

Example

ssh DSM admin account@DSM IP address -p SSH port number

ssh myadmin@10.17.2.6 -p 22

 • Enter the password of your DSM’s administrator account.2
 • Type sudo -i and press Enter.
 • Enter the password of your DSM’s administrator account again, and press Enter.
 • You are now signed in to your DSM with root privilege via SSH.

For DSM 5.2 or earlier/SRM

 • Launch the terminal application on your computer:
  • Windows 10: Windows PowerShell
  • macOS: Terminal.app
  • Linux: Terminal
 • Type the following command and press Enter:

Command

Example

ssh root@DSM/SRM IP address -p SSH port number

ssh root@10.17.2.5 -p 22

 • Enter the password of the default account “admin”.
 • You are now signed in to DSM/SRM with root privilege via SSH.

Sign in from earlier versions of Windows

Earlier versions of Windows (e.g., Windows 7) require a third-party software to establish SSH connections to Synology devices. We take the software PuTTY as an example in the following steps.

For DSM 6.0 or later

 1. Launch PuTTY on your computer.
 2. Enter “DSM admin account@DSM IP address” in the Host Name (or IP address) field, e.g., “myadmin@10.17.2.6”.
 3. Enter the SSH port of your DSM in the Port field, e.g., 22.
 4. Click Open.

 5. Enter the password of your DSM’s administrator account.2
 6. Type sudo -i and press Enter.
 7. Enter the password of your DSM’s administrator account again, and press Enter.
 8. You are now signed in to your DSM with root privilege via SSH.

For DSM 5.2 or earlier/SRM

 1. Launch PuTTY on your computer.
 2. Enter “root@DSM/SRM IP address” in the Host Name (or IP address) field, e.g., “root@10.17.2.5”.
 3. Enter the SSH port of your Synology device in the Port field, e.g., 22.
 4. Click Open.

 5. Enter the password of the default account “admin”.
 6. You are now signed in to your Synology device with root privilege via SSH.

Notes:

 • To enhance the security of SSH connections, you can also avoid the ports listed in this article.
 • The following accounts are available for SSH logins with root privilege:
  • DSM 6.0 and later: Users in the administrators group
  • DSM 5.2 and earlier/SRM: root

Synology DS220+ (http://192.168.1.76:5000/web_index.html)

 1. Instalació

El disc “backup volum 1” està introduït a la bahia 1 (ve del DS918+ que automàticament ha fet una migració). EL SISTEMA ARRANCA amb aquestes carpetes:

Aquestes són les aplicacions que ha carregat per defecte:

Poso un disc nou a la bahia2 i aquesta és la informació del administrador de emmagatzematge. Es pot observar que s’identifica amb ‘unused driver’. Amb aquest disc es pot crear un volum 2 o sumar-lo al volum 1 que passaria a 3,5+3,5 TB.


2. Tipus de Reset

Mode 1: Reset administrator login credentials and network settings4

 1. Locate the RESET button on your Synology NAS.5
 2. Use a paper clip to gently press and hold down the RESET button for about 4 seconds until you hear a beep, and then release the button immediately.
 3. Launch Web Assistant. Double-click on your Synology NAS. On the login page, enter the system default username admin, leave the password field blank, and click Sign In.
 4. Create a strong password and click Submit.
 5. Sign in to DSM with the username admin and the password that you have just created.6
 6. Go to Control Panel > User > the User tab and double-click on the administrator account you want to use.
 7. In the pop-up window, go to the Info tab and reset your password. Click OK.
 8. Disable the admin account by first signing in with your administrator account, and then going to Control Panel > User > the User tab. Double click on admin and tick the Disable this account checkbox. Click OK.
 9. The admin account status should now be Disabled.

Mode 2: Reset Synology NAS and re-install the operating system DSM

This mode wipes out all system configurations and carries out all the reset functions included in Mode 1.

 1. Find the RESET button at the back of your Synology NAS (please click here to consult the Hardware Installation Guide for your Synology NAS model if you have difficulty locating the RESET button).
 2. Use a paper clip to gently press and hold down the RESET button for about 4 seconds until you hear a beep, and then release the button immediately.
 3. Press and hold down the RESET button again for 4 seconds until you hear 3 more beeps.
 4. Wait for about 2 minutes until the STATUS light on your Synology NAS blinks orange, indicating that your Synology NAS has been successfully reset and the system configurations have been wiped.
 5. To re-install DSM, enter find.synology.com in the search bar of your web browser and find your Synology NAS on the Web Assistant page. The server name of your Synology NAS should be either DiskStation, FlashStation, or RackStation, depending on your Synology NAS model. The status of your device should be Configuration lost.
 6. Double-click on your Synology NAS and follow the wizard to complete the re-installation process.

 

3. Canviar nom i pasword del servidor amb Synology Assistand

S’entra a control panel/general es posa el nou nom i es llança Synology assistan.


4. Ports MovistarServidors NAS 1

Arquitectura de servidors NAS (de l’anglès Network Attached Storage) és el nom donat a una tecnologia d’emmagatzematge dedicada a compartir la capacitat d’emmagatzematge d’un computador (Servidor) amb ordinadors personals servidors clients a través d’una xarxa (normalment TCP/IP), fent ús d’un sistema operatiu optimitzat per donar accés amb els protocols CIFS, NFS, FTP o TFTP.

Centre de descarregues Synology: Centre de descarregues oficial de Synology

Software a descarregar:

 • Synology Assistant (Windows) quan s’instal·li potser s’haurà d’aturar Kasperski i donar permís al talla-focs de Windows


 • DSM (sistema operatiu: la última versió del DSM disponible és 6.2.4)

Tipus de configuracions del modo de emmagatzematge de la informació al disc que suporta el DSM:


La configuració de les dades del disc modus SHR (Synology Hybrid RAID) es la genuïna i propietària de Synology, mentre RAID (Redundant Array of Independent Disks) és una configuració estàndard que es pot muntar en qualsevol equip.


Mentre que la configuració SHR


 

Observacions : No apagueu el NAS quan el volum estigui degradat ni durant el procés de reconstrucció. En cap cas segueixi treballant amb la informació o afegeixi nous arxius al seu volum per no retardar el temps de reconstrucció.

 
 

Calibre per a Android

A partir de la versió 5.10 Calibre ha millorat molt. El seu secret es que gestiona tota la informació amb una base de dates potent: metadata.db.

També hi ha una app per android que permet visualitzar aquesta base de dades, descarregar un llibre del servidor via wifi i després obrir-lo amb el teu visor preferit que quasi segur incorpora la opció de veu. així que es possible des de qualsevol punt accedir a la teva biblioteca i llegir/escoltar el llibre que estas llegint en aquest moment sense portar-lo a sobre. LÒGICAMENT EN CATALÀ

A internet actualment si busques bé troques qualsevol cosa que estiguis buscant, no es tracta que el mon estigui ple d’altruistes aportant informació sinó de desmemoriats, al menys jo, així que m’ho apunto tot per no oblidar-ho i preu per preu ho poso al meu blog i així igual ajuda a algú.

Aplicacions per descarregar veus n’hi han moltes però poques que tinguin el català. Jo utilitzo ‘CTV Vocalizer’ hi ha les veus de Jordi, Monserrat, Empar (valencià) totes a 4€ cadascuna
Observeu que Montserrat té un cor a la dreta. Serà la llengua seleccionada pel TTS hi ha que assegur-se que la llengua dels ajustaments sigui la desitjada.

Calibre parla català

Ells llibre de Calibre s’organitzen amb la base de dates: metadata.db
A partir de la versió 5.10 , Calibre incorpora llegir en veu Alta el llibres que contingui.

Crear o actualizar el registre TXT de DKIM

DomainKeys Identified Mail (DKIM) és una signatura digital afegida als correus electrònics de sortida. Sembla un conjunt aleatori de caràcters il·legibles en la seva majoria per a un usuari humà. Els destinataris no ho veuen tret que aprofundeixin en el codi font del correu electrònic. DKIM s’adreça al servidor de correu electrònic del destinatari, que autentica el remitent en funció d’ell i, si tot sembla estar bé, permet passar el correu electrònic a la bústia de correu. Aquí teniu un exemple d’un registre DKIM normal

"v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxNXWMFTkZ/KNru68n60YA72wvnbNjxqTvG1UllW2KJytJtO6KPATLXpqcYUfKE9wGV+nYFc/YZg1kZokTts2gYbsrHD3lTeYYTya7hS/qTC+Rx9igNnCF/y5AZHt15e7/NDjziTPyoE9y7V8TJ2V7ifWVNx3CoUb5PkVOr/ghs2HRWVNlmF6gWCi7Ub9uYlWf" "cVNMzf3pISMIqMbDmuit53fSbZxOzylJVxGXkHSpjoOduhhSbvA7KOYihULq/m4FrRCoZHWO3bBto58X55S/bJIDNLYCxBoknD/5xCtaA07mP7t/L594AwxUHlahZ5T3osttFmbGQVhT6ndBEEffQIDAQAB"

Aquesta clau s’ha generat amb: DKIM Generator  s’ha de conservar en lloc segur.

DKIM Generator: Domain Key Generation Wizard

DKIM RECORD CHECK

Your Guide to Safe Emails: Create and Implement a DKIM Record