Accés a DB MariaDB

Accés des de WordPress

?php
// ** Configuració de MySQL - Podeu obtenir aquesta informació de l'amfitrió de la web ** //
/** El nom de la base de dades del WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );
 
/** El nom d'usuari de la base de dades MySQL */
define( 'DB_USER', 'miquel' );
 
/** La contrasenya de la base de dades MySQL */
define( 'DB_PASSWORD', '******68!' );
 
/** Nom de l'amfitrió de MySQL */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
 
/** Joc de caràcters usat en crear taules a la base de dades. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );
 
/** Tipus d'ordenació en la base de dades. No ho canvieu si tens cap dubte. */
define('DB_COLLATE', '');
 
/*^^^^^^ fins aquí es de wordpress ^^^^ */
 
 
// Create connection
//$conn = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PWD, DB_NAME);
//$conn = mysqli_connect("127.0.0.1", "mi_usuario", "mi_contraseña", "mi_bd");
$conn = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME);
 
 
if (!$conn) { echo "Error: No s'ha pogut connectar a:". DB_NAME ;}
		else{echo "Connected successfully";}
?>

Ens hem d’assegurar que l’usuari i la contrasenya tenen accés a la base de dades hi ha que assegurarse des de phpMyAdmin.

Acces des de Syn_secundari: 192.168.1.49

DB_NAME: my_db, beseit, polidic_cat, …

DB_USER: miquel

DB_PASSWORD: ******68!

DB_HOST: localhost

a la carpeta 0-php/automplete2 hi ha examples d’ajuda

config de sideBarEnhacements.json de Sublime 3
 
{
"Q:/0-php/": {
"url_production":"http:/192.168.1.49/0-php" 
}
}
 
{
"Q:/polidic/": {
"url_production":"http:/192.168.1.49/polidic" 
}
}

——————————————————

Synology_vall: 192.168.1.36

DB_NAME: polidic_cat, beseit..

DB_USER: miquel

DB_PASSWORD: ******68!

DB_HOST: ip_fixa:3307- or- urqtejmi.synology.me

————————————————-

Syn_beseit: 192.168.1.48

DB_NAME: polidic_cat, beseit..

DB_USER: Miquel

DB_PASSWORD: ******68!

DB_HOST: localhost


phpMyAdmin: localhost

DB_NAME: polidic_cat

DB_USER: Miquel

DB_PASSWORD: ******68!

DB_HOST: polidic, beseit ..

Synology Drive ShareSync (sincronitzar dades entre diversos Synology NAS)

Synology Drive ShareSync és l’aplicació que permet sincronitzar dades entre diversos Synology NAS. S’instal·la automàticament juntament amb el paquet Synology Drive Server a DSM.

Sinology_Vall.

c Carpetes que s’estan sincronitzant.

  • La sincronització és bidireccional. Si afegim o suprimim un fitxer a Synology 220 també s’actualitza a Syn_Valldoreix
  • Quan s’està indexant o sincronitzant s’alenteix mol el NAS

Registre PTR (DNS-inversa)

En poques paraules, un registre PTR és una versió inversa d’un Registre A. Aquest registre associa el nom de domini a una adreça IP


 

 

, els registre PTR associa IP a un hostname. D’aquesta manera, assegura que la teva adreça IP es connecti oficialment al teu host. La configuració d’aquest registre és essencial si utilitzeu servidors de correu interns o externs. Aquest registre afegeix fiabilitat als servidors d’enviament i permet al receptor comprovar el hostname de la vostra adreça IP. És una excel·lent forma de protecció contra tot tipus de spammers. És per això que alguns dels principals proveïdors de correu electrònic com Yahoo Mail, Gmail, Outlook fan una cerca inversa de DNS abans d’acceptar els correus electrònics entrants.

 

Comprovar PTR (clic a la imatge)

 Un cop està activat el registre, veiem això:

 

Dades que em demana telefònica