Synology DS220+ (http://192.168.1.76:5000/ web_index.html)

 1. Instalació

El disc “backup volum 1” està introduït a la bahia 1 (ve del DS918+ que automàticament ha fet una migració). EL SISTEMA ARRANCA amb aquestes carpetes:

Aquestes són les aplicacions que ha carregat per defecte:

Poso un disc nou a la bahia2 i aquesta és la informació del administrador de emmagatzematge. Es pot observar que s’identifica amb ‘unused driver’. Amb aquest disc es pot crear un volum 2 o sumar-lo al volum 1 que passaria a 3,5+3,5 TB.


2. Tipus de Reset

Mode 1: Reset administrator login credentials and network settings4

 1. Locate the RESET button on your Synology NAS.5
 2. Use a paper clip to gently press and hold down the RESET button for about 4 seconds until you hear a beep, and then release the button immediately.
 3. Launch Web Assistant. Double-click on your Synology NAS. On the login page, enter the system default username admin, leave the password field blank, and click Sign In.
 4. Create a strong password and click Submit.
 5. Sign in to DSM with the username admin and the password that you have just created.6
 6. Go to Control Panel > User > the User tab and double-click on the administrator account you want to use.
 7. In the pop-up window, go to the Info tab and reset your password. Click OK.
 8. Disable the admin account by first signing in with your administrator account, and then going to Control Panel > User > the User tab. Double click on admin and tick the Disable this account checkbox. Click OK.
 9. The admin account status should now be Disabled.

Mode 2: Reset Synology NAS and re-install the operating system DSM

This mode wipes out all system configurations and carries out all the reset functions included in Mode 1.

 1. Find the RESET button at the back of your Synology NAS (please click here to consult the Hardware Installation Guide for your Synology NAS model if you have difficulty locating the RESET button).
 2. Use a paper clip to gently press and hold down the RESET button for about 4 seconds until you hear a beep, and then release the button immediately.
 3. Press and hold down the RESET button again for 4 seconds until you hear 3 more beeps.
 4. Wait for about 2 minutes until the STATUS light on your Synology NAS blinks orange, indicating that your Synology NAS has been successfully reset and the system configurations have been wiped.
 5. To re-install DSM, enter find.synology.com in the search bar of your web browser and find your Synology NAS on the Web Assistant page. The server name of your Synology NAS should be either DiskStation, FlashStation, or RackStation, depending on your Synology NAS model. The status of your device should be Configuration lost.
 6. Double-click on your Synology NAS and follow the wizard to complete the re-installation process.

 

3. Canviar nom i pasword del servidor amb Synology Assistand

S’entra a control panel/netword/general es posa el nou nom i es llança Synology assistan.


4. Ports Movistar


 

Servidors NAS 1

Arquitectura de servidors NAS (de l’anglès Network Attached Storage) és el nom donat a una tecnologia d’emmagatzematge dedicada a compartir la capacitat d’emmagatzematge d’un computador (Servidor) amb ordinadors personals servidors clients a través d’una xarxa (normalment TCP/IP), fent ús d’un sistema operatiu optimitzat per donar accés amb els protocols CIFS, NFS, FTP o TFTP.

Centre de descarregues Synology: Centre de descarregues oficial de Synology

Software a descarregar:

 • Synology Assistant (Windows) quan s’instal·li potser s’haurà d’aturar Kasperski i donar permís al talla-focs de Windows

  DSM (sistema operatiu: la última versió del DSM disponible és 6.2.4)

Tipus de configuracions del modo de emmagatzematge de la informació al disc que suporta el DSM:

En una configuració RAID 1 (2 discs) si per accident traiem un disc, es dispara l’alarma (llum groga). En cap cas s’ha de apagar sinó tornar a possar el disc, anar a “storage  manager” i reparar.

EL PROCÉS POR DURAR HORES!

La configuració de les dades del disc modus SHR (Synology Hybrid RAID) es la genuïna i propietària de Synology, mentre RAID (Redundant Array of Independent Disks) és una configuració estàndard que es pot muntar en qualsevol equip.


Mentre que la configuració SHR


Observacions : No apagueu el NAS quan el volum estigui degradat ni durant el procés de reconstrucció. En cap cas segueixi treballant amb la informació o afegeixi nous arxius al seu volum per no retardar el temps de reconstrucció.

 

Certificats SSL des del Synology

 • Primer hem de crear un CSR. Això és una petició de validació a una “autoritat de certificació”  (per example RapidSSL).

La finalització de la petició (feta des servidor on volem instal·lar el certificat) genera dos fitxers: server.csr i server.key que es poden descarregar premen “descargar”.

.Aquestes “autoritat competents”, normalment treballen amb empreses revenedores ‘resellers’ (per example Moniker) i no directament amb els usuaris.

En resum ens hem d’assegurar que el fitxer server.key, s’ha generat al nostre servidor.

Ja està instal·lat el certificat:

Si el volem canviar:
Agregar/substituir/importar

Ja l’he instal·lat al meu synology i funciona perfectament: https://www.beseit.net

CERTIFICATS SSL SWHOSTING