Sardanes acabament de curts o de llargs

Per acabar els passos curts i llargs es poden fer dosos, tresos i quatres.

Per fer un dos
Es punteja el peu cap endavant i amb el mateix peu es fa una
passa cap al costat on s’està ballant, ajuntant els peus.

Per fer un tres
Es punteja amb dos peus i quan toca el tercer peu s’ajunten
els dos peus.

Per fer un quatre
Es puntegen tres peus i amb el tercer peu es fa un pas
cap al cantó on es balla i s’ajunten els peus.

Dos i seguim, dos i curts, dos i llargs

DOSOS
Quan en una tirada dels passos anomenats llargs, ens diuen fer dos dosos hem de puntejar el peu dret (si anem cap a la dreta) un cop, creuar peus i anar cap a l’esquerra i puntejar amb el peu esquer, després ens poden dir a més a més un tres o un quatre que es fan com ja hem explicat abans. Si ens diuen un dos, puntegem només un peu a un costat. Si ens diuen tres dosos, puntegem un peu a un costat, creuem peus i anem a l’altre cantó i acabem el tercer dos puntejant l’últim peu. I si a més
a més ens han dit de fer un tres, es fa el tres.

Sardanes: puntejar, pas curt, pas llarg

video

Formar un cercle home-dona i fer un preescalfament

 • aprendre a puntejar:
  •  puntejo amb la esquerra, retiro(1), peu dret enrere(2), creuament(3)
  •  puntejo amb la dreta i amb desplaçament a la dreta ,retiro(1), peu esquerre enrere(2), creuament(3)
  • puntejo amb la esquerra i amb desplaçament a la esquerra, retiro(1), peu dret enrere(2), creuament (2)
  • etc…

  o tambe:

 • Esquerra, 1,2,3
 • Dreta,1,2,3
 • Esquerra….

Aquest es el pas curt.

esquerrePuntejo amb el peu esquerre

11 retiro: els dos peus tornen a quedar en la posició inicial

 

22: el peu dret es tire una mica enrere, per a fer el creuament

 

2-3S’està fent el creuament

 

33: el peu esquerre s’ha creuat per davant del dret

 

dretaPunteja la dreta

1'1: els dos peus tornen a quedar en la posició inicialpas curt

2: el peu esquere  es tire una mica enrere, per a fer el creuament

3: el peu dret s’ha creuat per davant del esquerre

puntejo amb la esquerre

..torna ha començar…

Cada compàs musical es tradueix en un pas del ball. Per tant, el que musicalment és un compàs equival a un pas en termes de dansa. Els curts es componen de dos passos corresponents a dos compassos musicals, que ho representarem de la següent manera:

codi

En el primer dels dos compassos es punteja amb un peu i en l’altre es fa el canvi. A la figura anterior la lletra E indica que s’ha puntejat amb el peu esquerre i la lletra C indica el canvi. Si es punteja amb el peu dret, la representació que utilitzarem és:

curts

Es comença la primera tirada de curts puntejant amb el peu esquerre, a continuació es fa el canvi, després es punteja amb el peu dret i un altre canvi, un altre punteig amb el peu esquerre i així successivament. La representació dels primers compassos d’una tirada de curts és la següent:

tirada curts

Els nombres 1, 2, 3… indiquen la numeració dels compassos musicals. En una tirada de curts es ballen alternativament dos passos cap al costat esquerre (punteig peu esquerre i canvi) i dos al costat dret (punteig peu dret i canvi). S’està al costat esquerre o al dret segons s’hagi puntejat amb el peu esquerre o el dret. En els canvis és on es produeix el canvi de costat.

El pas llarg es:

lllarg

      1.  Comencem movent el peu esquerre una mica endavant.
      2.  El tornem a la posició inicia
     3.   Tirem el peu dret endavant i el creuem per davant l’esquerra
     4.    Desencreuem el peu esquerra puntejant una mica per davant del dret.
     5.     Tirem el peu esquerra fins al punt inicial.
     6.    Tirem el peu dret enrere fins a mig peu esquerra.
     7.    Creuem el peu esquerre per davant del dret.
     8.    Desencreuem traient el dret i puntegem una mica per davant de l’esquerre.
     9.    El portem a la posició inicial.
   10.    Puntegem endavant amb el peu esquerre i el creuem per davant del dret.
   11.    Desencreuem el peu dret puntejant una mica per davant del esquerre.
   12.     Tirem el peu dret fins al punt inicial.
   13.    Tirem el peu esquerre enrere fins a mig peu dret.
   14.    Creuem el peu dret  per davant de l’esquerre.
   15.    Repetim a partir del punt 4

Els llargs es componen de quatre passos corresponents a quatre compassos musicals, que segons es vagi cap al costat esquerre o cap al dret, ho representarem de la següent manera:

Igualment com en els curts, en el canvi C és on es produeix el canvi de costat. Tal com indica la figura, a cada pas de llargs es fan tres puntejos alternant els peus i un canvi. La representació dels primers compassos d’una tirada de llargs és la següent:

tirada llargs

Els nombres 1, 2, 3… indiquen la numeració dels compassos musicals.