Servei SSH

SSH (Secure SHell) és un protocol i el programa informàtic que l’implementa, i serveix per accedir a màquines remotes a través de la xarxa. Permet gestionar per complet l’ordinador mitjançant l’intèrpret de comandes, i també pot redirigir el trànsit del servidor X per executar programes gràfics si hi ha un servidor X funcionant.[Cal aclariment]


Per saber el port usat cal anar al Synology/terminal i mirar el port de SSH què ha d’estar habilitat.

SynologyPhotos

  • Ordenar les fotos amb ordre temporal


Si el visualitzador és en modo photo en podem veure de repetides. La primera està carregada manualment des de la camara NIKON (14MB) i la segona (0,9MB) ha pujat automàticament des del mòbil amb snapbridgeSi es munten àlbums aquest problema desapareix ja que només figuren les fotos que expressament s’han insertat.

 

Synology photos i Xiaomi 11


Es poden passar les photos des del movil i proyectales a la TV. També es pot veure la informació de la photo des un album