PHP. 2 Pas de paràmetres al servidor

En aquest exemple veurem com passar paràmetres entre dos programes PHP: prog1.php –paràmetre –> prog2.php (admin.php) ubicats al mateix servidor.


<form class="form" method="post" name="f1" >
<input name="admin" type="button" id="idex_admin" style="display: yes" value="admin"
 onclick='document.f1.action="admin.php";document.f1.submit();'/>
 <input name="admin" /> 

 

Aquí tenim un exemple de menús tipus TINYdropdown  veurem que no es possible passar paràmetres quant un d’aquests fa referencia a un programa diferent. El mètode que detallo aquí l’he utilitzat molt fent el software del “POLIDICCCIONARI”. Si escrivim qualsevol cosa a la casella admin, veurem que si la volem passar al modul “admin” nomes ho posem fer amb “HTML” amb $_POST[admin].

El que si que permet TINYdropdown es simular que prem el boto “admin” amb una bunció javascript:


a onclick='admin()' href='javascript:void(0); '> admin 

I la funció javascript es:


function admin(){
	//alert ("boto go_admin");
document.getElementById("idex_go_admin").click();

}

Finalment el codi de “top_menu.php” es


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<title>TinyDropdown 2 - animated javascript dropdown</title>
<link rel="stylesheet" href="tinydropdown.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="default.js"></script>

<div class="nav">

<p class="title">

<img src="cat.png" style="float:right; margin: 0 20px;" alt="FAS logo" />Gramàtica Catalana
<form class="form" method="post" name="f1" >
<input name="admin" type="button" id="idex_admin" style="display: yes" value="admin" 
 onclick='document.f1.action="admin.php";document.f1.submit();'/>	
 <input name="admin" />
</p>

<ul id="menu" class="menu">
	<li><a href="#" title="Fonètica i ortografia" target="_top">Inici</a>
      <ul>
        <li><a href="#" target="_top">Inici</a></li>
        <li><a href="#" target="_top">contactar</a></li>
      </ul>
	
	<li><a href="#" title="Fonètica i ortografia" target="_top">Fonètica i ortografia</a>
      <ul>
        <li><a href="#" title="Vocalisme: fonètica" target="_top">Vocalisme: fonètica</a></li>
        <li><a href="#"title="Vocalisme: A/E " target="_top">Vocalisme: A/E </a></li>
        <li><a href="#"title="Vocalisme: O/U " target="_top">Vocalisme: O/U </a></li>
        <li><a href="#"title="Separació de síl·labes " target="_top">Separació de síl·labes </a></li>
        <li><a href="#"title="Accents i dièresi" target="_top">Accents i dièresi </a></li>
        <li><a href="#"title="Archived photo portfolio" target="_top">-	regles d’accentuació</a></li>
      </ul>
      
    <li><a href="#" title="Current work for sale" target="_top">Morfologia i sintaxi</a>
      <ul>
        <li><a href="#" title="Recent work for sale" target="_top">Lèxic</a></li>
        <li><a href="#"title="Archived photo portfolio" target="_top">Gènere: casos especials</a></li>
        <li><a href="#"title="Archived photo portfolio" target="_top">Nombre: casos especials</a></li>
        <li><a href="#"title="Archived photo portfolio" target="_top">adjectiu</a></li>
        <li><a href="#"title="Archived photo portfolio" target="_top">Q o C</a></li>
        <li><a href="#"title="Archived photo portfolio" target="_top">Article apòstrof i contracció</a></li>
      </ul>
     
    <li><a href="#" title="Current work for sale" target="_top">lèxic i expressió</a>
      <ul>
        <li><a href="#" title="Recent work for sale" target="_top">Lèxic</a></li>
        <li><a href="#"title="puntuació: ús de la coma" target="_top">puntuació: ús de la coma</a></li>
        <li><a href="#"title="La descripció" target="_top">La descripció</a></li>
        <li><a href="#"title="guió per parlar d'una novel·la" target="_top">guió per parlar d'una novel·la</a></li>
        <li><a href="#"title="text argumentatiu" target="_top">text argumentatiu</a></li>
        <li><a href="#"title="Article d'opinió" target="_top">Article d'opinió</a></li>
      </ul>
    </li>
    
     <li class="nodiv"><a onclick='admin()' href='javascript:void(0); '> Admin </a>      
    </li>
  </ul>
  
<script type="text/javascript">
var dropdown=new TINY.dropdown.init("dropdown", {id:'menu', active:'menuhover'});
</script>

</head>
<body>

</body>
</html>

i el CSS

* {margin:0; padding:0; outline:0}

/* menu bar background and text */
.nav {
height:100%;
min-height:500px;
width:100%;
padding: 5px 10px 5px 10px;
background:url(images/verd_claret.gif); 
/*background-color:#BDB9C3;*/
color:#4D4959;
text-shadow:0px 0px #888;
z-index:100;
}

.nowrap {
 white-space: nowrap ; /* mateixa linia*/
}
/* link */
.menu a {float:left; color:#4D4959; text-decoration:none; width:130px; height:40px; padding-top:8px; font-weight:bold;}
.menu span {float:left; color:#4D4959; text-decoration:none; width:130px; height:40px; padding-top:8px}

/* link hover, background pale-blue, text dk-grey */.menu a:hover {color:#FFFFFF; background:#9EBFE2}

.menu {list-style:none; font:16px Arial,Verdana; text-align:center; margin:0 0; padding: 0 0;}
.menu li {position:relative; float:left; width:130px; z-index:100;}

/* drop menu, background darker-green, text smaller */
.menu ul {display:none; position:absolute; font:normal 14px Arial,Verdana; top:36px; left:0; url(images/verd_claret.gif); display:none; list-style:none}
.menu ul li {float:none; width:130px; border-top:0px solid #ccc;}
.menu ul li a, li.menuhover li a, li.menuhover li.menuhover li a {float:none; display:block; background:#d5eeee; height:35px; padding-top:5px; margin: 5px 0px;}

/* drop menu link hover, background pale-blue, text white 21007F */
.menu ul li a:hover, li.menuhover li a:hover, li.menuhover li.menuhover li a:hover {background:#9EBFE2; color:#FFFFFF; }

.menu ul li span, li.menuhover li span, li.menuhover li.menuhover li span {float:none; display:block; background:none; height:22px; padding-top:5px}
.menu ul ul {left:130px; top:0}
.menu li.submenu {font-weight:bold}
.menu li.noborder {border-top:none}

/* drop menu link hover, background pale-blue, text dk-grey */
li.menuhover a, li.menuhover li.menuhover a {color:#4D4959; background:#9EBFE2}
li.menuhover span, li.menuhover li.menuhover span {color:#4D4959; background:#9EBFE2}

/* following added by me for the header - nothing to do with the menu above */

p.title {
color: #4D4959;
background-color: inherit;
font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 26px;
font-weight: bold;
padding: 8px;
text-align: center;
}

php instruccions d’us freqüent(1)

salt de línia: <br>   <?php echo “hello wold1 <br> hello world 2”;

– //es fa la conexió amb la BD
$conn= mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PWD, DB_NAME);

//s’escriu a la BD

$SQL =”UPDATE $taula SET castella=’$castella’ WHERE id= ‘$idx’ “;
$result = mysqli_query($conn,$SQL);

//llegir registres d’una taula de BD ( include(‘conexió&results.php’);

$conn= mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PWD, DB_NAME);// fa la conexió
$conn->set_charset("utf8mb4");
$result = mysqli_query($conn,$SQL);//llegeix i carrega matriu
$num_results = $result->num_rows;

Llegir una fila d’una taula

DEFINE ('DB_HOST', 'localhost');
DEFINE ('DB_USER', 'root');
DEFINE ('DB_PASSWORD', 'beseit00');
DEFINE ('DB_NAME', 'polidic_eng');

$conn = @mysqli_connect (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME)
OR die (‘Could not connect to MySQL:’ .mysqli_connect_error());
$conn->set_charset(“utf8mb4”);
//echo “Host information: ” . mysqli_get_host_info($conn) . PHP_EOL;
$SQL = “SELECT * FROM parametres WHERE id=1 LIMIT 1”; //ordre mysql
$result = mysqli_query($conn,$SQL);//llegeix i carrega matriu
$camps = mysqli_fetch_assoc($result);
$encerts=$camps[‘compt_encerts’];
$fallades= $camps[‘compt_fallades’];
$total= $encerts + $fallades;
echo “encerts: $encerts, fallades:$fallades”;
$puntuacio= round(($encerts/$total)*10,2);

afegir un registre

$SQL = "INSERT INTO $_POST[taula](catala,castella,qualificador,aux)VALUES( '$catala','$definicio','$qualificador','$aux')";
if (mysqli_query($conn, $SQL)) {echo "New record created successfully";}

virus .htaccess

quan et trobis un fitxer .htacces buit a la rel de la teva pagina web has de sospitar.  Especialment si no l’has posat tu el millor es eliminar-lo i crear-ne un de nou. No sé com treballa però em redirigia a una pagina estranya. L’he suprimit i s’ha acabat el problema.

Ara al windows 10 per fer un fitxer .htacces s’ha de crear 1.htaccess i després entra com administrador al menú de comandos CMD i canviar-lo de nom:

rename c:\1.htacces .htaccess

això és el que he fet jo

.htaccess

a la primera línia he posat : Options +Indexes
això permet veure el contingut de la carpeta

Format and Clone a USB Flash Drive (The best Acronis True Image)

usb_particio
If you have DOS or a Command Prompt window you can use Xcopy to move your files and clone a USB flash drive. To do this, you will need to know the drive letters of both of your USB flash drives. In this example, if your old USB drive is drive “H” and your new drive is drive “G”, you would type the following in the command prompt window: xcopy H:\*.* G: /e /h /k and then press .

L’únic que m’ha funcionat ha sigut el programa CRONIS TRUE IMAGE.

Copia el nom del fitxers d’un directory a un fitxer.txt

Algunes vegades tenim la necessitat d’apuntar els noms dels fitxers d’un directori. No ens serveix el copiar i enganxar, ja que això no solament copia el nom sinó també el contingut.

 • Anar al indicador d’ordres cmd/retorn -> surt la típica pantalleta de color negre
 • Ens posem sobre el directori que volem llista els fitxers
 • dir *.* >>  dvd.txt  (en aquest cas llisto el nom dels meus dvd )

Si anem al directori ara hi trobem el fitxer dvd.txt afegit. dintre esta el llistat de tots els dvd.

 

 

Botó basculant

Si fas clic al botó de sota canvia de valor

<script>
function myFunction()
{
c= document.proves_form.idEntrada.value;
    if (c==1)
      {
      document.proves_form.idEntrada.value = 0 ;
        }
      else if (c==0)
       {
        document.proves_form.idEntrada.value = 1 ;
      }
}
</script>
<form method="POST" action="" name="proves_form"> 
<input type= "button" id= "idEntrada" value="0" onclick="myFunction()">
</form>