Projecte fet amb chatGPT

Encara no som prou conscients de les possibilitats d’aquesta tecnologia com a eina d’ajuda per a l’home. Aquí mostro un petit exemple de com en un matí et dona la informació per construir aquest menú en php, AJAX.


etc. I així és va avançant el resultat es mostra en el fram de la entrada….