Canviar imatge destacada i paperera

Quan entres a editar una entrada hauria de sortir aquestes opcions a la dreta de part de més amunt

al obrir el resum

PAPERERA

fent clic a la paperera podem esborrar definitivament les entrades o recuperar-les