Crear o actualizar el registre TXT de DKIM

DomainKeys Identified Mail (DKIM) és una signatura digital afegida als correus electrònics de sortida. Sembla un conjunt aleatori de caràcters il·legibles en la seva majoria per a un usuari humà. Els destinataris no ho veuen tret que aprofundeixin en el codi font del correu electrònic. DKIM s’adreça al servidor de correu electrònic del destinatari, que autentica el remitent en funció d’ell i, si tot sembla estar bé, permet passar el correu electrònic a la bústia de correu. Aquí teniu un exemple d’un registre DKIM normal

[sourcecode language=”plain”]
"v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxNXWMFTkZ/KNru68n60YA72wvnbNjxqTvG1UllW2KJytJtO6KPATLXpqcYUfKE9wGV+nYFc/YZg1kZokTts2gYbsrHD3lTeYYTya7hS/qTC+Rx9igNnCF/y5AZHt15e7/NDjziTPyoE9y7V8TJ2V7ifWVNx3CoUb5PkVOr/ghs2HRWVNlmF6gWCi7Ub9uYlWf" "cVNMzf3pISMIqMbDmuit53fSbZxOzylJVxGXkHSpjoOduhhSbvA7KOYihULq/m4FrRCoZHWO3bBto58X55S/bJIDNLYCxBoknD/5xCtaA07mP7t/L594AwxUHlahZ5T3osttFmbGQVhT6ndBEEffQIDAQAB"
[/sourcecode]

Aquesta clau s’ha generat amb: DKIM Generator  s’ha de conservar en lloc segur.

DKIM Generator: Domain Key Generation Wizard

DKIM RECORD CHECK

Your Guide to Safe Emails: Create and Implement a DKIM Record

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.