Photoshop:Omplir segons contingut

amb fils

Traure un fil de una foto, que no ens agradi, es molt fàcil en photoshop. Això es fa en un pinzell especial. En concret en “pinzell corrector puntual” tenint seleccionada al opció “ segons el contingut”. Ara be si es controla l’eina de traçats o paths es pot contornejar aquest traçat en el pinzell que tinguem seleccionat. I per tan aplicar lo pinzell corrector de cop per tot el traçat fet prèviament en la ploma.

Pasos:

 1. 1 obrir la foto que volem traure els fils
 2. Agafar l’eina ploma
 3. Senyala l’inici del fil
 4. Senyalar el final
 5. S’ha creat una traça
 6. Seleccionar pinzell corrector am un gruix
 7. Tenint seleccionada la traça. Punxar “contornejar traçat amb pinzell” ( simbol rodó nº2 baix de tot a la dreta)
 8. Fi miraculos!

En lloc d’aplicar el pinzell  corrector puntual, es pot fer una selecció i omplir-la (edició->omplir) segons contingut

selecionar->editar->omplir->segons contingut

Filtres per a photoshop: Color Efex Pro 3.0

52 filtres, més de 250 efectes.
Amb 52 filtres i més de 250 efectes, pots realitzar correccions de color i retocs d’alta qualitat, a més d’afegir infinitat de millores creatives a les fotografies. La nova gamma de filtres va des d’efectes especials a eines de retoc i més de 30 efectes de filtres d’emulació de pel·lícules convencionals, inclosos *Bleach *Bypass, Cross Balanç, Film *Effects, Film *Grain i Glamur *Glow, entre uns altres.

Filtres per a photoshop: Sharperner pro 3.0

Un software  reconegut mundialment per a l’enfocament de les imatges digitalitzades, *Nik *Sharpener Pro permet realitzar màscares d’enfocament conservant la naturalitat de la imatge i obtenint les màxima qualitat en l’arxiu final imprès. *Nik *Sharpener Pro és capaç de processar les imatges en qualsevol manera de color *estàndard (*RGB, *CMYK, *Lab i Escala de Grises) tenint en compte el procés d’impressió final de l’arxiu. Gràcies a un procés de càlcul especial, el filtre aplica diferents fórmules per optimitzar el grau d’enfocament en imatges la finalitat de les quals serà la impressió en offset, injecció de tinta, làser color o *printer digital.

Filtres per a photoshop: Silver efex pro (super foto digital nº 178)

*Nik Programari llança *Silver *Efex Pro, una nova eina per tenir un control total sobre les imatges en blanc i negre. Fa ús del seu ja habitual tecnologia U-*Point que permet realitzar senzilles i ràpides seleccions amb les quals controlar to i contrast.
Aquest paquet inclou diferents configuracions preestablertes en les quals s’emulen tipus de pel·lícules.

En primer lloc veurem els ajustos típics de llum i contrast a més d’un *deslizador anomenat Estructura que controlarà l’aparença general de la imatge augmentant el detall de la mateixa o suavitzant-la, ve a ser una espècie enfoqui. Podrem, mitjançant uns controls de llums i ombres, restringir l’efecte d’aquestes eines. D’aquesta manera els nostres ajustos no afectaran a les llums altes ni a les ombres de la imatge.
A més de tot això, podrem usar els punts de control (com en el *Viveza) per realitzar ajustos a parts determinades de la foto en les quals necessitem actuar de forma aïllada.

En un menú diferent trobarem una sèrie de filtres de colors que podrem activar i configurar. Aquests filtres imiten el resultat que obtindríem en la fotografia tradicional col·locant davant de la lent un filtre de color vermell, groc, etc.

Si seguim baixant per la barra de controls, ens trobarem amb els ajustos predeterminats que imiten cert tipus de pel·lícules comercials de diferents marques, sensibilitat i models. Per descomptat podrem fabricar les nostres pròpies “pel·lícules” ajustant la sensibilitat de la fictícia emulsió als colors, quantitat de gra i corba de resposta de to de la mateixa.

Si tot això no aconsegueix que la imatge estigui al nostre gust, encara podrem realitzar *cursors a la imatge. Com sempre, tindrem un bon nombre d’ajustos predeterminats. Si no ens convencen disposem de les eines per fabricar el nostre propi *virad. Per a això tenim, a l’estil del *ACR i *Lightroom, controls per *virar les llums, les ombres i l’equilibri entre elles.

Filtres per a photoshop: viveza

*Viveza 2, impulsat per la tecnologia patentada de Nik software U-Point, és la més potent i precisa eina disponible per controlar selectivament llum i color en les fotografies. Amb la tecnologia U-Point, l’usuari pot seleccionar ràpidament les àrees d’una imatge per ajustar per assenyalar i fer clic i després utilitzant fàcil d’utilitzar reguladors per ajustar la lluentor, contrast, saturació, l’estructura, vermell, verd, blau, color i calor en una fracció del temps requerit per altres eines

Passar una foto a blanc i negre. Passos

Passar una foto a blanc i negre. Passos

Hi ha moltes maneres:

 • Blanc i negre en la ferramenta desaturar
  • Obrim la foto a passar a blanc i negre
  • Anem al menú Imatge->ajustos> desturar
  • Fi
 • Passar a escala de grisos
  • Obrim la foto a passar a blanc i negre
  • Anem al menu Imatge->Modo-> Escala de grisos
  • Fi (el resultat es molt semblan)
 • Conversió a blan i negre color Lab
  • Obrim la foto a passar a blanc i negre
  • Imatge->modo->color lab
  • Seleccionem canals. Aqui veiem els canals tipics RGB (vermell, verd, blau), han canviat per Lab, lluminisitat, A, B
  • Seleccionem lluminositat. La imatge es tornara en blanc i negre
  • Seleccionem tota la imatge i la copiem
  • Tornem a passar els canals a RGB (imatge->modo->RGB)
  • Peguem la imatge tres cops. Seleccionem canal R i peguem, G i peguem B i peguem.
 • Conversió a blan i negre mètode Rob Carr
  • Obrim la foto a passar a blanc i negre
  • Imatge->modo->color lab
  • Seleccionem canals. Aqui veiem els canals tipics RGB (vermell, verd, blau), han canviat per Lab, lluminisitat, A, B
  • Seleccionem lluminositat. La imatge es tornara en blanc i negre
  • Cambiem a escal de grisos: Imatge->modo->escala de grisos
  • Seleccionem lo canal recent creat i punxem en lo retoli amb la tecla control accionada, la miniatura del canal gris. La foto mostrarà una selecció.
  • Invertir la selecció
  • Emplenem la selecció amb color negre, mitjançant la creació d’una nova capa de emplenament (menu->capes->nova capa de emplenament->color sòlid, seleccionem el color negre #0000
  • Canviem la opacitat de la capa d’emplenament que acabem de crear al 50%
  • Creem una nova capa d’ajust de Nivells, també es pot utilitzar una capa de Corbes en lloc de nivells.
  • Seleccionem la capa del fons i la dupliquem
  • Apliquem sobre la nova capa un filtre passa alt amb radi de 10 (filtre altres->passa alt
  • Convertim la capa recent creada al manera de fusió “llum dura”
  • Reduïm la opacitat de la capa del fons fins un valor que en sembli adequat (començar en un 25%)
  • fi
 • Conversió a blan i negre en la funció de photoshop
  • Obrim la foto a passar a blanc i negre
  • Imatge->ajustos->blanc i negre
  • FI
 • Conversió a blan i negre amb el mesclador de canals
  • Obrim la foto a passar a blanc i negre
  • Afegim una capa d’ajust “mesclador de canals” i punxem monocrom. Admet varius ajusts

Creació d’animació en Photoshop CS4

 • Obrir Photoshop i pujar les fotos a les que volem donar animació. adequar-les al tamany i mida necessàries i tornar-les a guardar totes juntes a una carpeta que posem per nom “animació” .

 • Obrir un document de Photoshop omplim les dades que ens demana: Nom, mides, resolució, color del fons
 • Es van obrin les fotos que tenim guardades a la carpeta animació, seleccionant, copiant i pegant al nou document. Cada vegada que peguem una imatge es crea una capa nova. així com cada cop que utilitzem la ferramenta de text per a afegir un comentari a la imatge.
 • Vinculem les capes en los seus comentaris.
 • Per a fer la animació, seleccionem : finestra>animació. Però primer hem de desseleccionar totes les capes i fer-les no visibles. Així la primera animació es la capa fondo. dupliquem lo quadre seleccionat (ferramenta a sota la finestra d’animació). seleccionem la primera capa en lo seu text, veiem que omple el quadre d’animació 2, dupliquem quadre, seleccionem següent capa .. etc..
 • Un cop tenim totes les capes a la finestra d’animació, hi associem los temps desitjats.
 • Finalment es guarda el document per a web i automàticament Photoshp crea un *.gif