Adequació de la plantilla twentyten al meu

Modificat loop.php : Linia 133 <?php the_content(); ?> <!– canviar excerpt por content –>

Afegir les plantilles page-link.php, Plantilla_sec_pag.php, page-archives.php

Modificar style.ccs

Línia 168 : margin-top: -60px; /* avans 20 ****************/ elimina espais per dal

Línia 364 border-top: 0px solid #000; /*avans 4px */

Línia 385 font-weight:bold; /* poso en bold leslletre del menu */

Línia 441 color: #0ff; /*en lloc de #fff */ color del menú seleccionat

Línia 427 line-height:0em; /* en lloc de1em (al menú no es deixen línies en blanc */

Header.php

Línia 66

<img src=”<?php header_image(); ?>” width=”<?php echo HEADER_IMAGE_WIDTH; ?>” height=”” alt=”” />

Pujar el bloc a localhost

  • Hi ha que pujar totes les carpetes del bloc al servidor local C:\AppServ\www\beseit (per exemple).

No oblidar de modificar el fitxer wp-config.php

define(‘DB_NAME’, ‘beseitne_totenun’);    -> beseit

define(‘DB_USER’, ‘beseitne_urkizu’);     ­-> root

Entra a MySQL i crear la BD beseit. Si ja esta creada barrar totes les taules.

Importar el arxiu de BD que tenim guardat  al directori de bakup

No oblidar de fer el següents canvis a la taula wp_1options:

Siteurl: http://localhost/beseit

Home: http://localhost/beseit/

Tot i això hi ha que tindre en compte  que les imatges i fitxers multimèdia han quedat apuntant a la carpeta wp-content/uploads

revisar Backup del bloc

Si tard o d’hora no es vols perdre la informació  del blog, es necessari fer un backup. El contingut del bloc es guarda en dos parts

  • Fitxers a la carpeta public_html del servidor
  • Bases de dades MySql  gestionables mitjançant cpanel si el proveïdor del servidor te aquesta eina. En cas de un servidor local es pot tenir phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3

Cpanel subministra les eines per a fer aquest backups del servidor i guardar-los al   PC local. Totes les entrades del blog així com link es guarden a la BD. Si fem un canvi al tema  ja sigui MistyLook o un altre es modifica public_html.