Lletres B i V

En els dialectes del català en què es pronuncien el mateix so per a les lletres b i v necessitem tenir algunes regles:

 • Escrivim b davant L i R: blau,  braç, llibre,moble, bloc, oblidar, cobla, abraçar, brusa, brivall, bresso
 • Escrivim v darrere N:  canviar, convertir, enviament, envestir..
 • L’imperfet d’indicatiu de la 1ª conjugació s’escriu amb v: menjava, portaven..
 • Les paraules que acaben en diftong tenen v  en els seus derivats: tou-estovar, blau-blavós
 • Les paraules que acaben en p, tenen els seus derivats una b: rep-rebut, llop-lloba
 • Fixa’t en aquest dos grups de consonants:
   • mb: ambients, assemblea, embolicar, comboi, vamba, reembors.. exepcions: circumval·lació, tramvia, triumvirat
   • nv: canvi,enveja,

– Veure les discrepàncies  amb el castellà: advocat, canvi, corba, govern, endívia, haver…

i amb el francès: acabar, trobar, arribar, treball, sabó…(achever, trouver, arriver, travailler, savon)

– Mots catalanitzats: d’origen forà, han canviat la W per V: vamba, vàter, valquíria, sandvitx

(no catalanitzats: edelweiss, newton, swing, Wallis-talkie, waterpolo, watt i whisky)

Mots difícils Hi alguns casos en que l’escriptura de b/v no es manté en la mateixa família de paraules. son els anomenats pseudoderivats

abortiu
calb
corba,corbat
probable, probabilitat
hivern, hivernal
saber, saberut
labial
mòbil, mobilitat
provar
avortar
calvície
curvatura,curvilini
prova,provar
hibernació
savi, saviesa
llavi
moviment,movible
probatori

Els pseudoderivats, derivats d’un mot llati, conserven la grafia llatina

 Primitius  Derivats  Pseudoderivats
avortar
calb
cervell
corb_adj
corb_ocell
deure
escriu
llavi
lliure
moure
provar
avortament
calba
cervellet
corba
corbera
devia
escrivent,escrivà
llaviejar
lliurement
movia, moviment
emprovador,aprovar,
comprovable,provable
(que es pot provar)
abortiu,aborció
calvície
cerebral
curvatura, curvilini
còrvids
dèbit
escriba
labial
llibertat, lliberal
automòbil,mòbil
probable, probabilitat, probatori

S’escriuen amb b: abans, acabar, Àlaba, arribar, automòbil, baf, baró, basc, beina, bena (tira de fil), berbena (planta), berruga, biga, Biscaia, bivac, bolcar, boleiar, bufeta, calb, comboi, corb, desimbolt, embenar, rebentar, rebolcar, riba, ribera, saba, sabó, treballador.

S’escriuen amb v: advocat, alcova, almívar, arravatar, avall, avet, avi, avorrir, avortar, bava, canvi, caravel·la, cascavell, cavall, civada, covard, Còrdova, endívia, envestir, escrivà, espavilar, Esteve, esvelt, fava, gavardina, govern, gravar, haver, javelina, l’Havana, llavi, núvol, pavelló, prevere, provar, raval, rave, rovell, savi, sivella, tàvec, taverna, travar, trèvol, vaixell, vedella, vernís, Vesuvi, voltor

Completeu els buits de les frases següents amb b/v.
1.Han impro…isat un en…elat annex al pa…elló d’esports per enca…ir tots els con…idats al congrés de tre…alladors socials.
2.El …ehicle del pilot ala…ès va …olcar al re…olt número di…uit en re…entar-se-li una roda del da…ant; així, eltrè…ol que duia a la si…ella dels pantalons no li va portar gaire sort.
3.Ja cal que m’espa…ili si per les noces d’or dels a…is …ull lluir un figura …en es…elta.
4.L’ad…ocat de l’acusació va posar tra…es a l’hora d’admetre la gra…ació com a pro…a de la defensa en el casdels a…ortaments il·legals.
5.A…ans de ser…ir-nos la …edella amb fa…etes ens van portar una amanida d’endí…ies i ra…es amb un almí…ar que li dona…a un toc exòtic.
5. Completeu el text amb b/v (i prepareu-vos-el perquè us el dictin)
No sa…ia com ha…ia arri…at a la situació en què em tro…a…a: m’aca…a…a de separar, potser per a…orriment, per l’enyorança d’una altra època millor o, senzillament, perquè no el suporta…a. Si hagués de descriure què ha…ia influït a l’hora de prendre la gran decisió, pro…a…lement hauria d’esmentar les contínues infidelitats amb què l’Este…e m’ha…ia castigat des que ha…ia sa…ut com ha…ia condicionat el go…ern en la decisió de tancar nom…roses ta…ernes …asques. La intuïció em diu, però, que les nostres desa…inences es remunten més enllà, que potser ja naixeren quan ens …am conèixer mentre muntà…em a ca…all per aquella a…etosa del Montsen
Solució:
b_v

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.