Smart wifi de movistar usats amb Masmovil

 

 

 

Smart wifi 6: IPv4 Address http://192.168.1.91 //MAC Address cc:ed:dc:a3:26:f3 PASS: mSdRwHG3->wifi 6 ali !!

 

 

IPv4 Address http://192.168.1.90 //MAC Address e4:ab:89:1f:67:fd pass: hWQz9LY3 WIFI 6 mut

 

 

IPv4 Address http://192.168.1.92 Address cc:ed:dc:a2:3e:23 pass: 47a2acac -> garatge

 

IPv4 Address http://192.168.1.93 Address cc:ed:dc:a2:3e:23 pass: nTDNqEH5 -> estudi PB

 

IPv4 Address http://192.168.1.94 Address cc:ed:dc:a2:3e:23 pass: 752a3576

Accés a DB MariaDB Connexió

Accés des de WordPress

?php
// ** Configuració de MySQL - Podeu obtenir aquesta informació de l'amfitrió de la web ** //
/** El nom de la base de dades del WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

/** El nom d'usuari de la base de dades MySQL */
define( 'DB_USER', 'miquel' );

/** La contrasenya de la base de dades MySQL */
define( 'DB_PASSWORD', '******68!' );

/** Nom de l'amfitrió de MySQL */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Joc de caràcters usat en crear taules a la base de dades. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

/** Tipus d'ordenació en la base de dades. No ho canvieu si tens cap dubte. */
define('DB_COLLATE', '');

/*^^^^^^ fins aquí es de wordpress ^^^^ */


// Create connection
//$conn = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PWD, DB_NAME);
//$conn = mysqli_connect("127.0.0.1", "mi_usuario", "mi_contraseña", "mi_bd");
$conn = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME);


if (!$conn) { echo "Error: No s'ha pogut connectar a:". DB_NAME ;}
		else{echo "Connected successfully";}
?>

Ens hem d’assegurar que l’usuari i la contrasenya tenen accés a la base de dades hi ha que assegurarse des de phpMyAdmin.

Acces des de Syn_secundari: 192.168.1.49

DB_NAME: my_db, beseit, polidic_cat, …

DB_USER: miquel

DB_PASSWORD: ******68!

DB_HOST: localhost

a la carpeta 0-php/automplete2 hi ha examples d’ajuda

config de sideBarEnhacements.json de Sublime 3

{
"Q:/0-php/": {
"url_production":"http:/192.168.1.49/0-php" 
}
}

{
"Q:/polidic/": {
"url_production":"http:/192.168.1.49/polidic" 
}
}

——————————————————

Synology_vall: 192.168.1.36

DB_NAME: polidic_cat, beseit..

DB_USER: miquel

DB_PASSWORD: ******68!

DB_HOST: ip_fixa:3307- or- urqtejmi.synology.me

————————————————-

Syn_beseit: 192.168.1.48

DB_NAME: polidic_cat, beseit..

DB_USER: Miquel

DB_PASSWORD: ******68!

DB_HOST: localhost


phpMyAdmin: localhost

DB_NAME: polidic_cat

DB_USER: Miquel

DB_PASSWORD: ******68!

DB_HOST: polidic, beseit ..