Il·luminació retrat clàssic

Per realitzar una il·luminació del retrat clàssic emprem tres focus, la unitat principal que col·locarem a 45 º respecte a l’eix de la persona, per sobre dels ulls i fent un lleuger picat. El focus de farciment de menys potència que el col·locarem a 315 º pel que fa a l’eix de la persona directament cap a la seva cara, i finalment el focus del fons per il·luminar aquest i matar les restes de les possibles ombres que poguessin quedar, aquest últim ha de col·locar sempre en diagonal respecte al focus principal.
Aquest tipus d’il·luminació és una combinació dels esquemes vistos, és el tipus d’il·luminació estàndard, és a dir, la il·luminació base de tota sessió de fotos.El focus a 45 º garanteix una il·luminació natural, la unitat de farciment dilueix el contrast creat i el focus al fons dóna vida a aquest i elimina qualsevol possibilitat d’ombra molesta.

A l’hora d’ajustar la llum procedirem de la següent manera: amb un fotòmetre col · locat a la unitat principal ens dirà el diafragma que ens demana aquest focus, aquest serà el que posarem a la cambra.
  La unitat de farciment la regularem fins a aconseguir un contrast desitjat respecte a la unitat principal, és a dir un diafragma més (+ f1) que el principal, però nosaltres mantindrem a la cambra el diafragma que ens va demanar el focus principal. Finalment el flaix que va al fons se sol regular perquè doni el mateix diafragma que la unitat principal, encara que això depèn del material amb què estigui fet el fons.

Il•luminació del cabell

Els col·locarem de la següent manera: la unitat principal la posarem a 135 º pel que fa a l’eix de la persona, per sobre del seu cap i en forta picat per evitar rebots de llum en la nostra càmera i la unitat de suport a 315 º pel que fa a l’eix de la persona, per omplir la cara, ja que estem parlant pràcticament d’un contrallum.

Il·luminació lateral 45º

Utilitzem un o dos focus, el principal i una altra unitat de farciment per suavitzar contrastes. Es col·loca la unitat principal a 45 º respecte a l’eix de la persona,  en lleuger picat i per sobre dels seus ulls.

Si es col·loca una cartolina negra al altre costat de la zona il·luminada augmenta el contrast i si es blanca es suavitza. Es important tindre un reflector de llum.