Photoshop. dreceres de teclat

Ctrl+N Crea nou document
Ctrl+O obrir document
Ctrl+W Tancar document actual
Ctrl+”+” Ampliar zoom sobre la imagen
Ctrl+”-“ Disminuir zoom sobre la imagen
Ctrl+0 Ajustar la imagen al tamaño de la pantalla
Ctrl+Z Deshacer
Ctrl+Alt+Z Deshacer paso hacia atrás
Tabulador Oculta o muestra los paneles (pudiendo dejar así la imagen a pantalla completa)
Ctrl+T Transformación libre
Ctrl+R Mostrar u ocultar reglas
Ctrl+Tab Desplazarse por imágenes abiertas en Photoshop
Alt+May+Ctrl+S Guardar para web (muy utilizado si tienes un blog)
F2 Cortar
F3 Copiar
F4 Pegar
F12 Volver
D y C Cambia entre los colores de fondo y predeterminado
H Herramienta Mano (ideal para mover la imagen cuando hemos aplicado zoom)
B Herramienta pincel
V Herramienta puntero
W Varita mágica
M Marco rectangular de selección
C Cortar
E Borrador
U Rectángulo
T Texto
J Pincel corrector
G Cubo de pintura
P Pluma
S  Tampón de clonar
O  Sobreexponer
Z Zoom

 

Capas

Para trabajar con Photoshop hay que saber dominar las capas. La importancia de las mismas hace que tengan una gran cantidad de atajos de teclado destinados a su manejo. Estos son algunos:

Shift+Ctrl+N Nueva capa
Shift+Ctrl+Alt+N Nueva capa sin cuadro de diálogo (crea una capa nueva sin mostrarnos el cuadro de diálogo para que le pongamos nombre)
Ctrl+J Nueva capa vía Copiar
Mayús+Ctrl+J Nueva capa vía Cortar
Ctrl+Shift+] La capa seleccionada pasa a la parte superior
Ctrl+Shift+E Combinar capas visibles
Ctrl+Alt+A Seleccionar todas las capas
Ctrl+I Invertir los colores de la capa
Q Activa la capa rápida
F7 Mostrar u ocultar ventana de capas
Ctrl+B Equilibrio de color (abre el cuadro de diálogo para modificar los ajustes de color)
Ctrl+U Tono/Saturación de color
Ctrl+Shift+U Desaturar color
Ctrl+Alt+I Cambiar tamaño de la imagen
Ctrl+M Ajuste de curvas de colores
Ctrl+L Ajustar niveles de colores
Ctrl+1 Ampliar al 100%

 

Photoshop. Fer una selecció amb l’eina ‘Mascara de Capa’

 1.  Obrir photoshop (recordar que als submenuns s’hi accedeix amb el botó dret del ratolí. faig aquesta anotació trivial perquè quan portàs cert temps  sense utilitzar-lo s’oblida quasi tot)
 2. obrir la foto que farà de fons seleccionar i arrastrar sobre la primer
 3. obrir la foto que ha d’anar en primer pla selecciona i arrastrar sobre el  fons
 4. veiem que ara hi ha dos capes: capa 1 : primer pla; capa 2: fons
 5. movem i retallem per ajustar mides
 6. afegim mascara vectorial (boto 3 a baix a la dreta) i la seleccionem
 7. passem els colors frontals a blanc i negre. triem pinzell
 8. negre borra i blanc restitueix. (per fer la selecció ens podem ajudar també de l’enllaç magnètic)

The Advantages of Camera RAW Editing

 • Imatges fosques-> llum addicional , recuperació
 • Equilibri de blancs -> aconsegueix el color natural
 • Adreçar una imatge
 • Integració en photoshop mitjançar la tecla majúscula-> objecta
 • Edició de colors: HLS/escala de grisos. Posar saturació i ferramenta ajust destí T
 • Tots aquest ajustos no son destructius. Es pot poden anular des del britge: boto dret, ajustos, barrar ajustos.
 • Eliminar taques i defectes: eina eliminació tinta plana B
 • Filtre graduat G: permet definir gradients en diferents ajustos de exposició, llum, etc..
 • Correcció de lent
 • Eliminar soroll: detall, luminància
 • Vinyetat i sèpia: convertir escala de grisos (B&W) ; efectes-> vetejat  i vinyetes
 • Copiar i pegar ajustos
 • Obrir simultàniament varies fotos raw, fer el ajustos en una foto->seleccionar tot i sincronitzar.
 • Pinell de mascares (K)
 • Seleccionar totes al bridge i control B es visualitza tot