Tutorial sobre sublim text 3 editor

Show Open Files ->1.4

Aquest tutorial és una traducció de Tutorial sobre editor Sublime Text 3 que a mi m’ha resultat molt útil als meus petits treballs personal en html, JS, CSS i PHP els havia fet primer amb el llegendari FrontPage de Microsoft i més tard amb AptanaStudio. Tots dos han mort així que me hagut d’espavilar i he descobert Sublime Text 3, que té molt bona pinta. Espero que aquesta traducció al català pugui ser útil a algú.

Sumari

o    1 Editor sublime Text 3 (ST3)

o    1.1 Instal·lació de Sublim Text 3

o    1.2 Combinacions de tecles i funcions bàsiques en Sublim Text 3

o    1.3 Configuració de l’ instal.lador de paquets en Sublim Text 3

o    1.4 Configuració de client FTP en Sublime Text 3

o    1.5 Instal·lació de plugin SideBarEnhancements en Sublime Text 3

o    1.6 Configuració predeterminada del navegador en sublim text 3

o    1.7 Configuració de combinació de tecles per obrir navegador en Sublim Text 3

o    1.8 Reindentar codi amb CodeFormatter en Sublime Text 3

o    1.9 Comentar/descomentar codi en Sublime Text 3

o    1.10 Auto ajust de línies llargues (wrap) en Sublime Text 3

o    1.11 Connector Emmet en sublim text 3

o    1.12 Connector Bootstrap 3 Fragments en Sublime Text 3

o    1.13 Connector BracketHighlighter en sublim text 3

o    Connector ColorPicker 1.14 en text sublim 3

o    1.15 Connector DocBlockr en text sublim 3

o    1.16 Plugin HTML-CSS-JS Prettify en Sublime Text 3

o    1.17 Plugin Typescript per treballar amb Angular2 a Sublime Text 3

o    1.18 Plugin Laravel Blade Highlighter en Sublime Text 3

o    1.19 Plugin Laravel Color Scheme en Sublime Text 3

o    1.20 Plugin PHP Getters and Setters en Sublime Text 3

o    Connector 1.21 PHPcs en text sublim 3

o    1.22 Plugin PHP Constructors en Sublime Text 3

o    1.23 Plugin Pretty JSON en Sublime Text 3

o    1.24 Connector EJS V2 Sublim text 3

o    1.25 SublimeCodeIntel Plugin en text sublim 3

o    1.26 Connector SublimeLinter Sublime Text 3

    1.26.1 SublimeLinter-php

    1.26.2 SublimeLinter-jshint

    1.26.3 SublimeLinter-json

    1.26.4 SublimeLinter-csslint

o    Connector de terminal 1.27 en sublim text 3

o    Connector 1.28 Espais finals en text sublim 3

o    1.29 Combinació de tecles per gravar tots els arxius a Sublime Text 3

o    1.30 Creació d’ un snippet en Sublime Text 3

o    1.31 Configuració de Git en Sublime Text 3

o    1.32 Configuració de Sublim Text 3 per seguir els estàndards PSR-2

1 Editor Sublime Text 3 (ST3)

Sublim 3 és un editor de codi molt ràpid i sofisticat que ens permetrà executar un munt de tasques de forma molt ràpida i senzilla. Suport molts llenguatges de programació i disposa d’un sistema d’instal·lació de paquets que amplien les seves característiques de forma il·limitada.

1.1 Instal·lació de Sublim Text 3

 1. Per Instal·lar Sublime 3 haurem d’anar a la pàgina http://www.sublimetext.com
 2. Descarregarem el paquet d’instal·lació per a la nostra versió de sistema operatiu (actualment Sublime Text està en versió Beta) http://www.sublimetext.com/3
 3. Disposem de versions per a OSX, Windows(32 i 64 bits) i Ubuntu (32 i 64 bits).
 4. Seguim els passos indicats en la instal·lació.

1.2 Combinacions de tecles i funcions bàsiques en Sublim Text 3

Selecció múltiple

 • Polsant Ctrl + D, seleccionem la pròxima ocurrència de la paraula/string que tenim seleccionada.
 • Polsant Ctrl + L, seleccionem la pròxima línia.
 • Polsant Ctrl i utilitzant el ratolí, podem seleccionar el que volem.

Línia de Comandos

 • Polsant Ctrl + Shift + P podem obrir la línia de comandos, des de la qual podem fer de tot.. des d’inserir snippets.. canviar configuracions a canviar de llenguatge.

Moverns pel codi

 • Polsant Ctrl + P, podem navegar pel source de l’arxiu obert, per altres arxius i etc..
 • Polsant Ctrl + R, pots trobar els metodos/funcions del teu document.
 • Si polsem Ctrl + G, i escrivim un número, ens portarà a la línia amb aquest número.
 • Si al polsar Ctrl + P escrivim #, ens mostrarà totes les etiquetes d’un document HTML.

Múltiples cursors

 • Polsant Ctrl i fent click sobre les línies, podem inserir múltiples cursors i canviar o afegir contingut alhora.

Mode anti-distracció

 • Per entrar en el mode anti-distracció, pots polsar Shift + F11. Això centrarà el codi i el posarà a “Full Screen”.


Per a més informació visitar les següents URL amb exemples de ST3:

1.4 Configuració de l’instal·lador de paquets en Sublime Text 3

Una vegada instal·lat Sublime Text 3 anem a configurar el sistema que ens permetrà instal·lar components addicionals. Aquest sistema és el package control.

Per instal·lar el package control farem el següent:

 • Obrim Sublime Text i veurem el següent aspecte:


 • Activem que es mostri la barra lateral en el menú View -> Side Bar -> Show Side Bar.
 • Si no s’activa el Side Bar polsar en l’opció View -> Side Bar ->Show Open Files .


 • Mostrarem la consola amb View -> Console.
 • Anirem a la següent pàgina: https://sublime.wbond.net/
 • Polsarem en l’opció Install Now >
 • Seleccionem el text indicat per a la nostra versió i el copiam.
 • Anem a la consola de Sublime Text i ho enganxem.


 • Polsarem Enter i esperarem que el sistema actualitzi els repositoris.
 • Per accedir al package control anirem a Tools -> Command Palette (CTRL + Shift + P) i un cop allà teclejarem package i seleccionem Package Control: Install Package


 • Un cop al package manager podrem buscar a la llista el plugin que volem instal·lar.


Configuració de client FTP en Sublime Text 3

A Sublime Text podem configurar un client FTP que ens permetrà enviar els nostres fitxers al servidor de forma automàtica cada vegada que gravem el fitxer.

 • Per a això obrirem el Package Control amb CTRL + Shift + P , teclejarem package i seleccionem Package Control: Install Package
 • Tecleamos SFTP i el seleccionem:


 • Una vegada instal·lat configurarem el plugin de la següent forma:
 • En la vista lateral click amb el botó dret en la carpeta principal en la qual volem configurar el nostre FTP automàtic i seleccionarem l’opció SFTP/FTP: Map to Remote…


 • Configurarem les següents opcions segons els nostres paràmetres:


1.5 Instal·lació de plugin SideBarEnhancements a Sublime Text 3

Si volem provar les nostres pàgines en un navegador per defecte i en una URL determinada farem el següent:

 • Haurem d’instal·lar-nos primer el plugin: SideBarEnhancements.
 • Per a això polsarem CTRL + Shift + P teclearem install i seleccionem Package Control: Install Package
 • Tecleamos SideBarEnhancements
 • Un cop instal·lat el plugin al SideBar quan posem amb el botó dret ens apareixeran més opcions de gestió de fitxers addicionals.


 • A continuació haurem de configurar la URL on volem que s’obrin les nostres pàgines de prova.
 • Farem click amb el botó dret del ratolí a la carpeta principal equivalent a l’arrel al nostre servidor web i seleccionarem Project -> Edit Preview URLs


 • Editarem el fitxer amb les rutes on es troben els nostres fitxers locals (a la nostra carpeta personal L: (fixar-se que la ruta acaba amb /)


 • En polsar la tecla F12 s’ obrirà el servidor de Testing.
 • En polsar la tecla ALt+F12 s’obrirà el servidor de Producció.

Exemple de codi de SideBarEnhancements.json:

{

    “E:/xampp/htdocs/web/_dev/www.veiga.local/”: {

        “url_testing”:”http://localhost/web/www.veiga.local/”,

        “url_production”:”http://localhost/web/www.veiga.local/”

    },

    “E:/xampp/htdocs/dominio.local”: {

        “url_testing”:”http://www.dominio.local/”,

        “url_production”:”http://www.dominio.local/”

    }    

}

Si dóna error en la ruta posant la lletra de la unitat,

Substituir per la ruta de la connexion Per exemple: //gaiasa/dawMP/webservidor/www.veiga.local

 • Gravarem el fitxer amb CTRL + S.

1.6 Configuració per defecte del navegador a Sublime Text 3

 • Iremos a Preferències -> Configuració del paquet -> Barra lateral -> Configuració UsuariEjemplo de código de SideBar.sublime-settings.json a incluir en Preferences -> Package Settings -> Side Bar -> Settings User:

{

    “default_browser”: “”,

    “portable_browser”: “Fitxers C:/Programa (x86)/Google/Chrome/Application/chrome.exe”

}

{
“default_browser”: “”,
“portable_browser”: “C:/Program Files/Mozilla Firefox/firefox.exe”
}

1.7 Configuració de combinació de tecles per obrir navegador a Sublime Text 3

 • Iremos a Preferències -> Vinculacions de tecles – Usuari
 • El codi per al fitxer anterior es pot copiar de Preferences -> Package Settings -> Side Bar -> Key Bindings – Default

Exemple de codi de Default( windows).sublime-keymap.json:

[

    { “tecles”: [“shift+f6”],

        “comandament”: “side_bar_open_in_browser” ,

        “args”:{“paths”:[], “type”:”production”, “browser”:””}

    }

]

S’ ha configurat perquè obri amb la mateixa combinació de tecles que NetBeans Shift + F6.

1.8 Reindentar codi amb CodeFormatter en Sublime Text 3

Una forma de reindentar el codi és la següent:

 • Seleccionar tot el codi amb CTRL + A
 • Ir a Edita -> Línia -> Torna adentar
 • També podem crear una combinació de tecles:

{ “tecles”: [“ctrl+shift+r”],

    “ordre”: “reindent” ,

    “args”: { “single_line”: false }

}

 • Una altra forma és usar un paquet addicional. En aquest cas instal·larem el paquet CodeFormatter:
 • Polsar Ctrl+Mayusculas+P i teclejar install per instal·lar el paquet: CodeFormatter
 • Una vegada instal·lat, podrem configurar totes les seves opcions a Preferences -> Package Settings -> CodeFormatte -> Settings – Default:
 • Aquí es mostra un exemple de configuració:

{

“codeformatter_debug”: fals,

“codeformatter_go_options”: {

“sintaxis”: “anar”,

“format_on_save”: cert // Format en desar. Ja sigui un booleà (true/false) o una cadena regexp provada en el nom del fitxer. Exemple : “^((?!. min.| venedor).) *$”

Suport sense opcions

},

“codeformatter_php_options”: {

“sintaxis”: “php”, // Noms de sintaxi que han de processar el formatador PHP

“php_path”: “”, // Camí per a PHP executable, per exemple, “/usr/lib/php” o “C:/Program Files/PHP/php/php.exe”. Si està buit, utilitza l’ordre “php” des d’entorns del sistema

“format_on_save”: cert, // Format en desar. Ja sigui un booleà (true/false) o una cadena regexp provada en el nom del fitxer. Exemple : “^((?!. min.| venedor).) *$”

“php55_compat”: mode fals, // PHP 5.5

“psr1”: fals, // Activa l’estil PSR1

“psr1_naming”: fals, // Activa l’estil PSR1 – Secció 3 i 4.3 – Cas de noms de classe i mètode

“psr2”: cert, // Activa l’estil PSR2

“indent_with_space”: 4, // Utilitza espais en lloc de pestanyes per al sagnat

“enable_auto_align”: cert, // Habilita l’alineació automàtica de = i =>

“visibility_order”: cert, // Corregeix l’ordre de visibilitat del mètode a les classes – PSR-2 4.2

“smart_linebreak_after_curly”: cert, // Converteix blocs multiestatals en blocs multilíners

Habilita les transformacions específiques. Exemple: [“ConvertOpenTagWithEcho”, “PrettyPrintDocBlocks”]

Podeu llistar totes les transformacions disponibles des de la paleta d’ordres: CodeFormatter: Mostra les transformacions php

“passa”: [],

Inhabilita les transformacions específiques

“exclou”: []

},

“codeformatter_js_options”: {

“sintaxis”: “javascript,json”, // Noms de sintaxi que han de processar el formatador JS

“format_on_save”: cert, // Format en desar. Ja sigui un booleà (true/false) o una cadena regexp provada en el nom del fitxer. Exemple : “^((?!. min.| venedor).) *$”

“indent_size”: 4, // mida del sagnat

“indent_char”: ” “, // Caràcter sagnat

“indent_with_tabs”: false, // Sagna amb una pestanya (substitueix les opcions indent_size i indent_char)

“eol”: “\n”, // Símbol EOL

“preserve_newlines”: cert, // si s’han de preservar els salts de línia existents,

“max_preserve_newlines”: 3, // nombre màxim de salts de línia a preservar en un fragment

“space_in_paren”: fals, // Afegiu espais de farciment dins del paren, és a dir. f( a, b )

“space_in_empty_paren”: fals, // Afegeix espais de farciment dins del paren si el pare està buit, és a dir. f( )

“e4x”: fals, // Passa els literals xml E4X a través de literals no tocats

“jslint_happy”: fals, // si és cert, llavors s’aplica el mode jslint-stricter. Funció d’exemple () vs funció()

“space_after_anon_function”: fals, // Espai després de funcions d’anoniimousa

“brace_style”: “col·lapse”, // “col·lapse” | “Ampliar” | “End-expand”. col·loqueu claus a la mateixa línia que les declaracions de control (per defecte), o poseu claus a la pròpia línia (estil Allman / ANSI), o simplement poseu claus finals a la vostra pròpia línia.

“keep_array_indentation”: fals, // manté la sagnia de matriu.

“keep_function_indentation”: fals, // manté la sagnia de la funció.

“eval_code”: codi fals, // eval

“unescape_strings”: fals, // Descodifica caràcters imprimibles codificats en notació xNN

“wrap_line_length”: 0, // Ajusta les línies a la següent oportunitat després de N caràcters

“unindent_chained_methods”: falses, // Trucades de mètode encadenades no sagnia

“break_chained_methods”: false, // Trenca les crides de mètode encadenat a través de línies posteriors

“end_with_newline”: fals, // Afegeix una línia nova al final del fitxer

“comma_first”: fals, // Afegeix coma primer

“operator_position”: “abans-newline” // Posició de l’operador: abans-newline, after-newline, preserve-newline

},

“codeformatter_css_options”: {

“sintaxis”: “css,menys”, // Noms de sintaxi que han de processar el format CSS

“format_on_save”: fals, // Format en desar. Ja sigui un booleà (true/false) o una cadena regexp provada en el nom del fitxer. Exemple : “^((?!. min.| venedor).) *$”

“indent_size”: 4, // Mida del sagnat

“indent_char”: ” “, // Caràcter de sagnat

“indent_with_tabs”: false, // Sagna amb una pestanya (substitueix les opcions indent_size i indent_char)

“selector_separator_newline”: fals, // Afegeix línies noves després dels separadors del selector

“end_with_newline”: fals, // Afegeix una nova línia de finalització al fitxer

“newline_between_rules”: fals, // Afegeix una nova línia entre regles

“space_around_combinator”: fals, // Espai al voltant del combinador

“eol”: “\n” // Símbol EOL

},

“codeformatter_scss_options”: {

“sintaxis”: “scss,sass”, // Mida del sagnat

“format_on_save”: fals, // Format en desar. Ja sigui un booleà (true/false) o una cadena regexp provada en el nom del fitxer. Exemple : “^((?!. min.| venedor).) *$”

“indent_size”: 4, // Mida del sagnat

“indent_char”: ” “, // Caràcter de sagnat

“indent_with_tabs”: false, // Sagna amb una pestanya (substitueix les opcions indent_size i indent_char)

“selector_separator_newline”: fals, // Afegeix línies noves després dels separadors del selector

“end_with_newline”: fals, // Afegeix una nova línia de finalització al fitxer

“newline_between_rules”: fals, // Afegeix una nova línia entre regles

“space_around_combinator”: fals, // Espai al voltant del combinador

“eol”: “\n” // Símbol EOL

},

“codeformatter_html_options”: {

“sintaxis”: “html,blade,asp,xml”, // Noms de sintaxi que han de processar el formatador HTML

“format_on_save”: cert, // Format en desar. Ja sigui un booleà (true/false) o una cadena regexp provada en el nom del fitxer. Exemple : “^((?!. min.| venedor).) *$”

“formatter_version”: “regexp”, // Quin formatador utilitzar. Les opcions actuals són “bs4” i “regexp”. Si es produeix un error en carregar el format bs4, el format regexp s’utilitzarà automàticament

“indent_size”: 4, // mida del sagnat

“indent_char”: ” “, // Caràcter de sagnat

“indent_with_tabs”: false, // Sagna amb una pestanya (substitueix les opcions indent_size i indent_char)

“exception_on_tag_mismatch”: fals, // Si l’última etiqueta de tancament no està al mateix nivell de sagnat que la primera etiqueta d’obertura, probablement hi hagi un desajustament de l’etiqueta al fitxer

“expand_javascript”: false, // (En construcció) Expandeix JavaScript dins de <script> etiquetes (també afecta CSS purament per coincidència)

“expand_tags”: fals, // Expandeix els atributs d’etiqueta a línies noves

“minimum_attribute_count”: 2, // Nombre mínim d’atributs necessaris abans que els atributs d’etiqueta s’expandeixin a línies noves

“first_attribute_on_new_line”: false, // Posa tots els atributs en línies separades de l’etiqueta (només utilitza 1 unitat de sagnat en lloc de folrar tots els atributs amb el primer)

“reduce_empty_tags”: cert, // Posa etiquetes de tancament a la mateixa línia que l’etiqueta d’obertura si no hi ha contingut entre elles

“reduce_whole_word_tags”: cert, // Posa etiquetes de tancament a la mateixa línia que l’etiqueta d’obertura si hi ha paraula sencera entre elles

“custom_singletons”: “” // Etiquetes de singleton personalitzades per a diversos llenguatges de plantilles fora de l’especificació HTML5

},

“codeformatter_python_options”: {

“sintaxis”: “python”, // Noms de sintaxi que han de processar el formatador de Python

“format_on_save”: fals, // Format en desar. Ja sigui un booleà (true/false) o una cadena regexp provada en el nom del fitxer. Exemple : “^((?!. min.| venedor).) *$”

“indent_size”: 1, // mida del sagnat

“indent_with_tabs”: cert, // Sagna amb pestanyes o espais

“max_char”: 80, // Amplada de les línies de sortida en caràcters.

“assignació”: ” = “, // Així és com apareixerà l’operador d’assignació.

“function_param_assignment”: “=”, // Així ha d’aparèixer l’assignació de paràmetres de funció.

“function_param_sep”: “, “, // Així se separen els paràmetres de la funció.

“list_sep”: “, “, // Així és com se separen els elements de la llista.

“subscript_sep”: “=”, // Així se separen els subíndexs.

“dict_colon”: “: “, // Això separa les claus del diccionari dels valors.

“slice_colon”: “:”, // això separa els índexs start:end de llesques.

“comment_prefix”: “# “, // Aquest és el sentinella que marca l’inici d’una cadena de comentaris.

“shebang”: “#!/usr/bin/env python”, // Hashbang, un comentari de línia 1 que nomena l’intèrpret de Python a les intèrprets d’Unix.

“caldera”: “”, // Bloc de codi estàndard (si n’hi ha). Això s’insereix després de la cadena doc del mòdul a la sortida.

“blank_line”: “”, // Així és com apareixerà una línia en blanc (fins al caràcter de línia nova).

“keep_blank_lines”: cert, // Si és cert, conserveu-ne un en blanc on es trobin espais en blanc.

“add_blank_lines_around_comments”: cert, // Si és cert, despreneu blocs de comentaris amb espais en blanc.

“add_blank_line_after_doc_string”: cert, // Si és cert, afegiu una línia en blanc després de les cadenes de doc.

“max_seps_func_def”: 3, // Divideix les línies que contenen definicions de funcions més llargues.

“max_seps_func_ref”: 5, // Divideix les línies que contenen crides de funció més llargues.

“max_seps_series”: 5, // Divideix les línies que contenen llistes o tuples més llargs.

“max_seps_dict”: 3, // Divideix les línies que contenen definicions de diccionari més llargues.

“max_lines_before_split_lit”: 2, // Divideix els literals de les cadenes que contenen més caràcters de línia nova.

“left_margin”: “”, // Així és com ha d’aparèixer el marge esquerre.

“normalize_doc_strings”: fals, // Si és cert, normalitza l’espai en blanc en cadenes de doc.

“leftjust_doc_strings”: fals, // Si és cert, l’esquerra justifica les cadenes de doc.

“wrap_doc_strings”: fals, // Si és cert, embolica les cadenes de doc a max_char.

“leftjust_comments”: fals, // Si és cert, l’esquerra justifica els comentaris.

“wrap_comments”: fals, // Si és cert, embolica els comentaris a max_char.

“double_quoted_strings”: fals, // Si és cert, utilitzeu cometes en lloc d’apòstrofs per als literals de cadenes.

“single_quoted_strings”: fals, // Si és cert, utilitzeu apòstrofs en lloc de cometes per als literals de les cadenes.

“can_split_strings”: fals, // Si és cert, les cadenes més llargues es divideixen al max_char.

“doc_tab_replacement”: “….”, // Aquest literal substitueix els caràcters de pestanya en cadenes i comentaris de documents.

Opcionalment, conserveu les constants no assignades de manera que el codi estigui ordenat

pot contenir blocs de línies comentades que no s’han

amb cometes triples inicials i finals. Els scripts de Python poden declarar

constants sense assignar-les a variables, però CodeFormatter

considera que això és desaprofitat i normalment els eludi.

“keep_unassigned_constants”: fals,

Opcionalment omet els parèntesis al voltant de les tuples, que són supèrflues

al cap i a la fi. El comportament normal de CodeFormatter encara els inclourà

com una mena de pantalla de tupla anàloga a les pantalles de llista, dict

pantalles i pantalles del conjunt encara per venir.

“parenthesize_tuple_display”: veritat,

Quan CodeFormatter divideix les línies més llargues perquè max_seps

se superen, l’afirmació normalment es tanca abans que el marge

Restaurat. El claudàtor de tancament, el claudàtor o el parèntesi es col·loca a la

nivell de sagnia actual. Això sembla lleig per als programadors “C”. Quan

java_style_list_dedent és cert, el claudàtor de tancament, el claudàtor o

parèntesi es retorna a l’esquerra al nivell de sagnia de l’adjunt

declaració.

“java_style_list_dedent”: fals

},

“codeformatter_vbscript_options”: {

“sintaxis”: “vbscript”, // Noms de sintaxi que han de processar el format VBScript

“format_on_save”: fals, // Format en desar. Ja sigui un booleà (true/false) o una cadena regexp provada en el nom del fitxer. Exemple : “^((?!. min.| venedor).) *$”

“indent_size”: 1, // mida del sagnat

“indent_char”: “\t”, // Caràcter de sagnat

“indent_with_tabs”: cert, // Sagnat amb una pestanya (substitueix les opcions de indent_size i indent_char)

“preserve_newlines”: true, // Conserva els salts de línia existents

“max_preserve_newlines”: 10, // Nombre màxim de salts de línia a preservar en un sol tros

“opening_tags”: “^(Funció .*| Sub.*| Si .* Llavors| Per a .*| Fes-ho mentre .*| Seleccioneu Cas.*)”, // Llista de paraules clau que obren un bloc nou

“middle_tags”: “^(Altrament| ElseIf .* Llavors| Cas .*)$”, // Llista de paraules clau que divideixen un bloc, però ni obren ni tanquen el bloc

“closing_tags”: “(Funció final| Sub| final Finalitza si| Següent| Bucle| Final De la selecció)$” // Llista de paraules clau que tanquen un bloc obert

},

“codeformatter_coldfusion_options”: {

“sintaxis”: “coldfusion,cfm,cfml”, // Noms de sintaxi que han de processar el formatter Coldfusion Markup Language

“format_on_save”: fals, // Format en desar. Ja sigui un booleà (true/false) o una cadena regexp provada en el nom del fitxer. Exemple : “^((?!. min.| venedor).) *$”

“indent_size”: 2, // mida del sagnat

“indent_char”: ” “, // Caràcter de sagnat

“indent_with_tabs”: false, // Sagna amb una pestanya (substitueix les opcions indent_size i indent_char)

“exception_on_tag_mismatch”: fals, // Si l’última etiqueta de tancament no està al mateix nivell de sagnat que la primera etiqueta d’obertura, probablement hi hagi un desajustament de l’etiqueta al fitxer

“expand_javascript”: false, // (En construcció) Expandeix JavaScript dins de <script> etiquetes (també afecta CSS purament per coincidència)

“expand_tags”: fals, // Expandeix els atributs d’etiqueta a línies noves

“minimum_attribute_count”: 2, // Nombre mínim d’atributs necessaris abans que els atributs d’etiqueta s’expandeixin a línies noves

“first_attribute_on_new_line”: false, // Posa tots els atributs en línies separades de l’etiqueta (només utilitza 1 unitat de sagnat en lloc de folrar tots els atributs amb el primer)

“reduce_empty_tags”: fals, // Posa etiquetes de tancament a la mateixa línia que l’etiqueta d’obertura si no hi ha contingut entre elles

“reduce_whole_word_tags”: fals, // Posa etiquetes de tancament a la mateixa línia que l’etiqueta d’obertura si hi ha paraula sencera entre elles

“custom_singletons”: “” // Etiquetes de singleton personalitzades per a diversos llenguatges de plantilles fora de l’especificació HTML5

}

}

 • Quan guardem l’ arxiu automàticament s’ aplicaran les opcions corresponents, segons el llenguatge utilitzat.

1.9 Comentar/descomentar código en Sublime Text 3

Una forma de reindentar el codi és la següent:

 • Per comentar/descomentar codi de forma ràpida podem configurar la combinació de tecles CTRL+ 7.
 • Vamos a Preferències -> vinculacions de tecles
 • Afegim aquest objecte JSON a l’arrel que tinguem:

{ “tecles”: [“ctrl+7”], “command”: “toggle_comment”,

“args”: { “block”: false }

}

 • Amb el que ens quedaria una combinació tal que així:

[{

“tecles”: [“shift+f6”],

“comandament”: “side_bar_open_in_browser”,

“args”: {

“camins”: [],

“tipus”: “producció”,

“navegador”: “”

}

}, {

“tecles”: [“ctrl+maj+r”],

“ordre”: “reindent”,

“args”: {

“single_line”: fals

}

}, {

    “tecles”: [“ctrl+7”],

    “comandament”: “toggle_comment”,

    “args”: {

        “bloc”: fals

    }

}]

1.10 Auto ajust de línies llargues (wrap) a Sublime Text 3

Per auto ajustar les línies llargues que se surtin de l’editor farem el següent:

 • Preferències > Configuració: Usuari.
 • Introduirem la següent línia: “word_wrap”: true,

{

    “word_wrap”: veritat,

    “ignored_packages”:

    [

        “Vintage”

    ]

}

 • Gravarem l’arxiu amb CTRL + S.

1.11 Connector Emmet a Sublime Text 3

Aquest plugin ens ajudarà a generar codi de forma ràpida

Per instal·lar-lo:

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim emmet i en els resultats que apareguin polsem a Emmet.
 • Un cop instal·lat creem un fitxer html i podem provar combinacions com les següents:
  • ! [TAB] -> Escriu la capçalera d’un document HTML5
  • div>ul>li -> Genera un div que conté un ul i un li
  • Per a més informació i exemples visitar: http://docs.emmet.io/

1.12 Connector Bootstrap 3 Fragments en Sublime Text 3

Aquest plugin ens permetrà autocompletar codi de Bootstrap:

Per instal·lar-lo:

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim bootstrap i en els resultats que apareguin polsem a Bootstrap 3 Snippets.
 • Per provar el seu funcionament obrim un fitxer nou i vam provar de teclejar alguna combinació de les disponibles en:

https://github.com/JasonMortonNZ/bs3-sublime-plugin

Per generar un formulari en bootstrap:

bs3-form + [TAB]

Per escriure un camp de tipus input text:

bs3-input:text + [TAB]

Per escriure un camp de tipus input:

bs3-input:date + [TAB]

Més exemples en: https://github.com/JasonMortonNZ/bs3-sublime-plugin

1.13 Connector De BracketHighlighter a Sublime Text 3

Aquest plugin ens ajudarà a localitzar més fàcilment l’obertura i tancament d’etiquetes, funcions, etc..

Per instal·lar-lo:

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim bracket i en els resultats que apareguin polsem a BracketHighlighter.
 • Un cop instal·lat obrim un fitxer i vam provar en un fitxer amb codi a veure si marca les obertures i tancaments correctament.
 • De vegades depenent de la combinació de colors podrà destacar-ho més o menys.

1.14 Connector ColorPicker en sublim text 3

Aquest plugin ens permetrà seleccionar colors des del codi font:

Per instal·lar-lo:

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim colorpi i en els resultats que apareguin polsem a ColorPicker.
 • Per provar el seu funcionament teclejarem CTRL+Shift+C

1.15 Connector DocBlockr a Sublime Text 3

Aquest plugin ens permetrà crear documentació sobre el codi font:

Per instal·lar-lo:

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim docbl i en els resultats que apareguin polsem a DocBlockr.
 • Per provar el seu funcionament simplement haurem d’escriure /** i polsar TAB damunt d’una funció.

Exemple:

/**[TAB]

function sumar( a,b)

{

    retorna a+b;

}

I obtindrem alguna cosa com:

/**

* [sumar description]

* @param {[type]} a

* @param {[type]} b

* @return {[type]}

*/

function sumar( a,b)

{

    retorna a+b;

}

Haurem de completar la documentació cobrint cada apartat i polsant [TAB] per passar al següent.

I generarem un codi similar a l’exemple següent:

/**

* Funció que retorna la suma de dos números passats com a paràmetre.

* @param {number} a

* @param {number} b

* @return {number}

*/

function sumar( a,b)

{

    retorna a+b;

}

1.16 Plugin HTML-CSS-JS Prettify en Sublime Text 3

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim html css i en els resultats que apareguin polsem en HTML-CSS-JS Prettify.
 • Per provar el seu funcionament simplement haurem de fer click amb el botó dret en el codi i seleccionar HTML/CSS/JS Prettify -> Prettify Code

1.17 Plugin Typescript per treballar amb Angular2 a Sublime Text 3

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim TypeScript i en els resultats que apareguin polsem a TypeScript.
 • Reiniciem Sublime i ja podrem veure amb colors el codi de TypeScript.
 • Si volem configurar la mida del tabulador en espais i alguna que altra opció anirem a:
 • Preferences > Settings > Syntax Specific (User) y pegaremos el siguiente código:

{

“tab_size”: 3,

“translate_tabs_to_spaces”: fals

}

1.18 Plugin Laravel Blade Highlighter en Sublime Text 3

Aquest plugin ens permetrà posar de diferent color les plantilles Blade de Laravel:

Per instal·lar-lo:

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim laravel i en els resultats que apareguin polsem a Laravel Blade Highlighter.

1.19 Plugin Laravel Color Scheme en Sublime Text 3

Aquest plugin ens permetrà posar de diferent color codi generat a Laravel:

Per instal·lar-lo:

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim laravel i en els resultats que apareguin polsem a Laravel Color Scheme.

1.20 Plugin PHP Getters and Setters en Sublime Text 3

Aquest plugin ens permetrà crear els getters and setters en PHP a l’hora de fer una classe.
:

Per instal·lar-lo:

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim PHP Getters i en els resultats que apareguin polsem en PHP Getters and Setters.
 • Per provar el seu funcionament simplement haurem de polsar amb el botó dret Getters and Setters en el codi PHP on tenim la classe i seleccionar l’opció desitjada.

1.21 Connector PHPcs a Sublime Text 3

Dóna suport a PHP_CodeSniffer ST2. Xerra si el codi segueix el stàndard. Es pot seleccionar Zend, PEAR,etc.. Per a més configuració: http://pear.php.net/package/PHP_CodeSniffer/redirected

Per instal·lar-lo:

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim PHP Construc i en els resultats que apareguin polsem a PHPcs.

1.22 Plugin PHP Constructors en Sublime Text 3

Aquest plugin ens permetrà crear els constructors d’una classe en PHP.
:

Per instal·lar-lo:

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim PHP Construc i en els resultats que apareguin polsem en PHP Constructors.
 • Per provar el seu funcionament simplement haurem de polsar amb el botó dret PHP Constructor i seleccionar Generate PHP Constructor for Class.

1.23 Plugin Pretty JSON en Sublime Text 3

Aquest plugin ens permetrà validar, formatejar i minimitzar un JSON:

Per instal·lar-lo:

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim pretty i en els resultats que apareguin polsem a Pretty JSON.
 • Per configurar la combinació de tecles anirem a Preferences -> Package Settings -> PretyJSON-> Settings – User
 • I hi afegim el següent:

{ “keys”: [ “ctrl+alt+m” ], “command”: “un_pretty_json” }

 • Per usar-lo seleccionarem el text JSON i polsarem CTRL+ALT+M
 • També podrem validar i formatejar. Polsem CTRL + Shift + P, teclejam JSON i veurem les opcions possibles i combinacions de tecles corresponents.
 • Per formatejar usarem CTRL + Alt + J

1.24 Connector EJS V2 Sublime Text 3

 • Perquè reconegui les plantilles amb extensió .ejs, instal·lar el plugin EJS 2.
 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim EJS 2 i en els resultats que apareguin polsem a EJS 2.

1.25 Connector SublimeCodeIntel a Sublime Text 3

Aquest plugin ens permetrà autocompletar codi en diferents llenguatges:

Per instal·lar-lo:

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim codeIntel i en els resultats que apareguin polsem a SublimeCodeIntel.
 • Per provar el seu funcionament simplement haurem d’escriure codi d’algun llenguatge i esperar que ens mostri les opcions d’autocompletat.

Més informació sobre el plugin SublimeCodeIntel

Tecles ràpides amb el plugin SublimeCodeIntel:

 • ALT+Click (en una variable, ens porta a la secció del codi on es va crear aquesta variable.
 • Shift+Control+Espai (per mostrar les opcions d’autocompletat per a un text determinat).

Per a PHP haurem d’ activar l’ opció d’ autocompletat en:

 • Abrimos el siguiente fichero: Preferences -> Package Settings -> SublimeCodeIntel -> Settings – Default
 • Copiam tot el seu contingut.
 • Ho enganxem al següent fitxer: Preferences -> Package Settings -> SublimeCodeIntel -> Settings – User
 • Modifiquem aquesta línia perquè quedi així, ‘afegint PHP en l’última posició:

“codeintel_selected_catalogs”: [

“PHP”, “jQuery”, “HTML5”

],

 • Gravem l’arxiu amb els nostres ajustos i reiniciem el Sublim Text 3.

1.26 Connector SublimeLinter Sublime Text 3

Xerra constantment si ens hem oblidat de claus, punt i coma, etc..

Per instal·lar-lo:

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim Sublime Linter i en els resultats que apareguin polsem a Sublimelinter.

Cal instal·lar mòduls addicionals per a cada llenguatge:

1.26.1 SublimeLinter-php

1.26.2 SublimeLinter-jshint

1.26.3 .SublimeLinter-json

1.26.4 SublimeLinter-csslint

1.27 Connector de terminal en sublim text 3

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim terminal i en els resultats que apareguin polsem a Terminal.
 • Per provar el seu funcionament simplement haurem de fer click amb el botó dret en alguna carpeta i seleccionar Open Terminal Here…

1.28 Connectors finals en sublim text 3

S’ encarrega d’ eliminar els espais al final que tinguem en el codi.

 • CTRL+ Shift + P y tecleamos install y seleccionamos Package Control: Install Package.
 • Escrivim terminal i en els resultats que apareguin polsem a TrailingSpaces.
 • Li assignarem una combinació de tecles a Preferences -> Key Bindings -> User (delete_trailing_spaces):

[{

“tecles”: [“shift+f6”],

“comandament”: “side_bar_open_in_browser”,

“args”: {

“camins”: [],

“tipus”: “producció”,

“navegador”: “”

}

}, {

“tecles”: [“ctrl+maj+r”],

“ordre”: “reindent”,

“args”: {

“single_line”: fals

}

}, {

     “tecles”: [“ctrl+maj+s”],

    “comandament”: “delete_trailing_spaces”

}

]

 • Per provar el seu funcionament simplement haurem de polsar CTRL+Shift+S i s’eliminaran automàticament tots aquests espais al final.

1.29 Combinació de tecles per gravar tots els arxius a Sublime Text 3

Mitjançant aquesta combinació de tecles gravarem totes les modificacions de tots els arxius que tinguem oberts a Sublime.

 • CTRL+ Alt + S.

[{

“tecles”: [“shift+f6”],

“comandament”: “side_bar_open_in_browser”,

“args”: {

“camins”: [],

“tipus”: “producció”,

“navegador”: “”

}

}, {

“tecles”: [“ctrl+maj+r”],

“ordre”: “reindent”,

“args”: {

“single_line”: fals

}

}, {

“tecles”: [“ctrl+alt+s”],

“comandament”: “save_all”

}, {

“tecles”: [“ctrl+maj+b”],

“comandament”: “bracketeer_select”

}, {

“tecles”: [“ctrl+7”],

“comandament”: “toggle_comment”,

“args”: {

“bloc”: fals

}

}]

 • Per provar el seu funcionament simplement haurem de polsar CTRL+Shift+S i s’eliminaran automàticament tots aquests espais al final.

1.30 Creació d’ un snippet a Sublime Text 3

Anem a veure com podem crear un snippet a Sublime Text 3 perquè ens cobreixi la capçalera de Bootstrap en teclejar bs i polsar TABULADOR.

Getbootstrap.com

Per a això anirem a Tools -> New Snippet…
i es mostrarà el codi següent:

<sippet>

    <content><! [CDATA[

Hola, ${1:this} és un ${2:snippet}.

]]></contingut>

    <!– Opcional: definiu un tabTrigger per definir com activar el fragment –>

    <!– <TabTrigger>hello</tabTrigger> –>

    <!– Opcional: definiu un àmbit per limitar on s’activarà el fragment –>

    <!– <scope>source.python</scope> –>

</fragment>

 • Dins <![ CDATA[ … ]] > teclejarem el codi font del nostre snippet.
 • Els paràmetres ${1:this} i ${2:snippet} seran els textos que ens apareixeran quan executem l’snippet i posem TABULADOR.
 • ${1:this} : ${1} -> indica primer paràmetre i :this -> indica text per defecte en aquesta posició.
 • <tabTrigger>hello</tabTrigger> -> Aquí s’indica el text previ que activarà l’snippet al polsar TAB.


Codi font del nostre snippet per a Bootstrap:

<sippet>

    <content><! [CDATA[

<! DOCTYPE html>

<html lang=”es”>

<head>

    <meta charset=”UTF-8″>

    <title>${1:Title documento}</title>

    <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1″>

    <enllaça rel=«full d’estil» href=”css/bootstrap.min.css”>

    <enllaça rel=«full d’estil» href=”css/bootstrap-theme.min.css”>

</cap>

<body>

    ${2: Contingut del document}

    <script src=”//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js”></script>

</cos>

</html>

]]></contingut>

    <!– Opcional: definiu un tabTrigger per definir com activar el fragment –>

    <tabTrigger>bs</tabTrigger>

    <!– Opcional: definiu un àmbit per limitar on s’activarà el fragment –>

    <!– <scope>source.python</scope> –>

</fragment>

Per guardar el fitxer amb l’ snippet:

 • Carpeta: \Sublime Text 3\Packages\User
 • Nom: sense restriccions.
 • Extensió: .sublime-snippet (és obligatòria, sinó no funcionarà l’snippet).

Per provar l’ snippet:

 • Teclejar bs i polsar TAB a continuació.

1.31 Configuració de Git en Sublime Text 3

http://scotch.io/tutorials/using-git-inside-of-sublime-text-to-improve-workflow

1.32 Configuració de Sublim Text 3 per seguir els estàndards PSR-2

 • Entraremos en Preferences -> Settings
 • Copiam i enganxem la següent configuració sobreescrivint el que tinguem.

{

    “default_line_ending”: “unix”,

    “ensure_newline_at_eof_on_save”: veritat,

    “font_size”: 12,

    “ignored_packages”:

    [

        “Vintage”

    ],

    “preserveIndent”: “false”,

    “governants”:

    [

        120

    ],

    “tab_size”: 4,

    “translate_tabs_to_spaces”: veritat,

    “trim_trailing_white_space_on_save”: veritat,

    “word_wrap”: “Veritat”

}

Sublime text 3. PHP Mostrar l’escript al navegador

Si volem provar les nostres pàgines en un navegador per defecte i en una URL determinada Haurem d’instal·lar primer el plugin: SideBarEnhancements.


En em meu cas


——————————SyntaxHighlighter-pre lang=”html”>——-

{
"S:/0-php/": {
"url_production":"http:/213.4.33.41/0-php/"
}
}
----------------------------------------------------------------
{ "S:/polidic/": {
 "url_production":"http:/polidic.cat/" 
}
}
==========================Syn_sec=====================================
{ "Q:/beseit/": {
"url_production":"http:/192.168.1.49/beseit/" 
}
}
==========================local=====================================
{
"c:/appserv/www/polidic/": {
"url_production":"http:/localhost/polidic/"
}
}
{
"default_browser":"" ,
"portable_browser": "C:/Program Files/Mozilla Firefox/firefox.exe"
}

Configurar llançament de script: preferences/key binding/uswer

[
{"keys": [ "ctrl+."], "command": "toggle_side_bar" },
{"keys": [ "ctrl+,"], "command": "reindent" },
{ "keys": ["shift+f6"],
"command": "side_bar_open_in_browser" ,
"args":{"paths":[], "type":"production", "browser":""}
}
]

 

Amb shit F6 s’obra el navegador amb l’escript.Si volem mostrar l’escript en el servidor localhost Appserv

 

Configuració de Navegador per defecte a Sublim Text 3

 

{
"default_browser":"" ,
"portable_browser": "C:/Program Files/Mozilla Firefox/firefox.exe"
}

Sublime text 3. Settings. Build System php

Per eliminar el recordatori de nova versió: Settings-User and add there: “update_check”: false,

{
“update_check”: false,

“auto_complete_triggers”:
[
{
“characters”: “b4”,
“selector”: “text.html”
}
],
“color _scheme”: “Packages/Monokai Oark/Monokai Dark/Monokai Dark”,
“font_size”: 17,
“highlight_raodified_tabs”: true,
“ignored_packages”:
[
“Vintage”
],
“ignorr.d_packages”:
[
],
“open_files_in_new_window”: false,
“save_on_focus_lost”: true,
“tab_size”: 4,
“theme”: “Adaptive.sublime-theme”,

}

Sublim text 3 Plugin SFTP/FTP

Aquesta configuració ha funcionat

{
// The tab key will cycle through the settings when first created
// Visit https://codexns.io/products/sftp_for_subime/settings for help
// sftp, ftp or ftps
"type": "ftp",
"save_before_upload": true,
"upload_on_save": true,
"sync_down_on_open": false,
"sync_skip_deletes": false,
"sync_same_age": true,
"confirm_downloads": false,
"confirm_sync": true,
"confirm_overwrite_newer": false,
"host": "beseit.net",
"user": "urqtejmi",
"password": "Beseit1968!",
// "port": "21",
"remote_path": "/SFTP/",
"ignore_regexes": [
"\\.sublime-(project|workspace)", "sftp-config(-alt\\d?)?\\.json",
"sftp-settings\\.json", "/venv/", "\\.svn/", "\\.hg/", "\\.git/",
"\\.bzr", "_darcs", "CVS", "\\.DS_Store", "Thumbs\\.db", "desktop\\.ini"
],
//"file_permissions": "664",
//"dir_permissions": "775",
//"extra_list_connections": 0,
"connect_timeout": 30,
//"keepalive": 120,
//"ftp_passive_mode": true,
//"ftp_obey_passive_host": false,
//"ssh_key_file": "~/.ssh/id_rsa",
//"sftp_flags": ["-F", "/path/to/ssh_config"],
//"preserve_modification_times": false,
//"remote_time_offset_in_hours": 0,
"remote_encoding": "utf-8",
//"remote_locale": "C",
"allow_config_upload": true,
}