Escriure i llegir valor en entrada html

<!DOCTYPE html>

<html lang=”en”>

<head>

    <meta charset=”UTF-8″>

    <title>Document</title>

</head>

<body>

    <!–<input type=”text” id=”id_name” name=”name” value =”<?echo $_POST[name]; ?>” > –>

    <input type=”text” id=”id_name” >

<script>

document.getElementById(“id_name”).value = “urqt”; //escriu valor

</script>

<script >

a= document.getElementById(“id_name”).value //llegeix valor

</script>

<script>

    alert(a); //valor llegit

</script>

</body>

</html>


Shift F6

JavaScript Hello world!

Hello, world!

<html lang=”en”>

<head>

    <meta charset=”UTF-8″>

    <script type=’text/javascript’ src=’js/functions.js’></script>

    <title>Document</title>

</head>

<body>

    <p>Before the script…</p>

<script>

alert( ‘Hello, world!’ );

</script>

<script>

hello();

</script>

<p>After the script…</p>

</body>

</html>

Aqui es pot veure el resultat:

Hola mon

 

JQuery

jQuery és una biblioteca o framework de Javascript, creada inicialment per John Resig, que permet simplificar la manera d’interaccionar amb els documents HTML, manipular l’arbre DOM, gestionar esdeveniments, desenvolupar animacions i afegir interacció amb la tecnologia AJAX en pàgines web.[1] Es va presentar el gener del 2006 a BarCamp NYC.D’acord amb una anàlisi de la Web (realitzat l’any 2017) JQuery és la biblioteca de JavaScript més utilitzada, per un ampli marge. [2][3]

jQuery ofereix una sèrie de funcionalitats basades en Javascript que d’una altra manera requerien molt més codi, és a dir, amb les funcions d’aquesta biblioteca s’aconsegueixen bons resultats en menys temps i espai.

La sintaxi de JQuery està dissenyada per facilitar la navegació per un document, seleccionar elements DOM, crear animacions, manejar esdeveniments i desenvolupar aplicacions AJAX. JQuery també proporciona capacitats perquè els desenvolupadors creuen complements a la part superior de la biblioteca de JavaScript. Això permet als desenvolupadors crear abstraccions per interacció i animació de baix nivell, efectes avançats i ginys temàtics d’alt nivell. L’enfocament modular de la biblioteca jQuery permet la creació de poderoses pàgines web dinàmiques i aplicacions web.

El conjunt de característiques principals de jQuery (seleccions d’elements DOM, recorregut i manipulació) habilitats pel seu motor de selecció (denominat “Sizzla” de v1.3), van crear un nou “estil de programació”, algoritmes de fusió i estructures de dades DOM. Aquest estil va influir en l’arquitectura d’altres marcs de JavaScript com Yahoo! UI Library i Dojo, el que més tard va estimular la creació de les API de selectors estàndard.[4]

Les empreses Microsoft i Nokia van anunciar que incloïen la biblioteca a les seves plataformes. Microsoft l’afegeix al seu IDE Visual Studio i l’utilitzarà juntament amb el framework ASP.NET AJAX i ASP.NET MVC, mentre que Nokia els integrarà a la seva plataforma Web Run-Time.

[5] Microsoft l’afegirà en el seu IDE Visual Studio [6] i la farà servir juntament amb els frameworks ASP.NET AJAX i ASP.NET MVC, mentre que Nokia els integrarà amb la seva plataforma web Run-Time.[7]

Botó basculant

Si fas clic al botó de sota canvia de valor

<script>
function myFunction()
{
c= document.proves_form.idEntrada.value;
    if (c==1)
      {
      document.proves_form.idEntrada.value = 0 ;
        }
      else if (c==0)
       {
        document.proves_form.idEntrada.value = 1 ;
      }
}
</script>
<form method="POST" action="" name="proves_form"> 
<input type= "button" id= "idEntrada" value="0" onclick="myFunction()">
</form>

Passar un array de JavaScript a php

array_JS_php.htm

[codesyntax lang=”html4strict”]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="ca" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>passsar array JS a php</title>

<script type="text/javascript">

scriptAr = new Array();
scriptAr[0] = "one";
scriptAr[1] = "two";
scriptAr[2] = "three";

 function setValue()
{
// ho passa a cadena
var arv = scriptAr.toString();
test.arv.value = arv ;

// ho escriu al formulari de forma oculta per al scrip php
}
</script>
 
</head>

<body>

<form action="phpArrayTest.php" method="post" name="test" onsubmit="setValue()">

<p>
Aquest exemple crea&nbsp; l&#39;array scriptAr[0] = &quot;one&quot;; scriptAr[1] = &quot;two&quot;; scriptAr[2] = &quot;three&quot;. <br />
Quan  

s&#39;envia el formulari demes de l&#39;acció &quot;phpArrayTest.php&quot; també s&#39;executa la 
funció JS &quot;setValue()&quot;. Mirar codi posant el ratolí 
<span style="color: #FF0000">aquí</span> i premen lo 
boto dret  

.<br />
La funció setValue() passa l&#39;array a un camp ocult del formulari de nom 
<span style="font-weight: 700">arv</span> . Es a dir el prepara per a que 
l&#39;acció php ho pugui llegir. </p>
<input name="arv" type="hidden" />
<input type="submit" value="enviar formulari"/>

</form> 

<p>
Codi de l'acció phpArrayTest.php:</p>

</body>

</html>

[/codesyntax]

phpArrayTest.php

[codesyntax lang=”php”]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Sin título 1</title>
</head>

<body>

<?php

$ss = $_POST['arv']; 
//echo " valor de ss= ". $ss;
// La funcion explode convertira la cadena a arreglo 
//******************************
$tok = explode(',',$ss); 
//******************************
// per a visualitzar-la la tornem a possar en una lìnia
echo  implode(',',$tok);

?>

</body>

</html>

[/codesyntax]

JavaScript: exemple onchange sobre entrada

[sourcecode language=’php’]

name:

email:

destination:

omplir el camp email deixant un espai o sense posar @ dona error, quan el focus
passa  un altre punt, com destination, per example

&amp;nbsp;

Per mira el codi posar el ratolí aquí
i prem lo boto dret.

[/sourcecode]