Catalunya i els imperis (1)

Catalunya i els imperis (1)

27/04/13 02:00 – Professor de Política Econòmica de la UB – Francesc Roca

Els imperis són uns grans espais econòmics d’història molt diversa. Estan formats per Fotografia de la Plaunitats polítiques territorials, que poden ser molt diferents. Els imperis són proveïdors a gran escala d’alguns béns públics: defensa i seguretat, xarxes d’infraestructures de transport i comunicació, acords comercials i protecció duanera. Sistema monetari. Els estats, en canvi, són, d’entrada, unes empreses nascudes, a Europa, al tombant dels segles XV-XVI per raons militars, que, al segle XXI, com a empreses militars, han deixat de tenir sentit. Alguns estats europeus van esdevenir imperis que, a partir de 1945-60, han anat desapareixent. Al món del segle XXI, funcionen els vells/nous imperis (uns 10), estats antics, moderns i recents (192, a l’ONU), i els nous estats lleugers (també dits regions legislatives: uns 500).

1. L’economia i la societat catalanes es van començar a configurar, ara fa 1.000 anys, dins de dos grans imperis. Una part, al nord, els comtats, formaven part de l’Imperi Carolingi, amb capital a Aquisgrà. L’altra part, al sud, a les terres de l’Ebre, formava part de l’Imperi Islàmic, amb capital a Bagdad (i, quan es fragmentà, amb capital a Còrdova).

2. Després, els comtats dels Pirineus s’independitzaren i s’expandiren cap al sud, cap a les illes i els ports de la Mediterrània, i, més tard, cap a l’Atlàntic. Formaren la Confederació de Catalunya-Aragó o Imperi Català, que funcionà entre 1282 (incorporació de Sicília) i 1517 (any de l’elecció de Carles I com a emperador del Sacre Imperi Romanogermànic, mentre era a Molins de Rei).

Fou un imperi compost, format, des de 1343, per diversos virregnats. Des de 1359, amb la creació de la Generalitat de Catalunya, es configuraren els governs (i els parlaments) dels diferents territoris de l’Imperi.

3. Des de 1517, Catalunya i tots els territoris de la Corona de Catalunya-Aragó, van formar part de l’Imperi Universal de Karl I /Carles I. L’Imperi Català s’integrà, doncs, dins d’aquest primer imperi global (que es dividirà a partir de 1556) on es donaria impuls a la creació dels virregnats d’Amèrica i d’Itàlia, seguint la vella idea catalana del rei Jaume I de crear nous regnes com el de Mallorca o el de València.

4. Entre 1556 i 1714, Catalunya, i la Generalitat, forma part de l’Imperi Hispànic. Amb fortes limitacions, però. Per exemple: només una ciutat del regne de Castella (Sevilla) tindrà el privilegi de poder comerciar amb Amèrica. I els reis seran cada cop més reticents a convocar els parlaments de la Confederació catalanoaragonesa.

El 1640, Catalunya esdevé, per poc temps, una peça de l’Imperi Francès. La Generalitat fa comte de Barcelona el rei francès Louis XIII. Des de 1659, per un acord entre els Imperis Hispànic i Francès, Catalunya és dividida: el Rosselló, el Conflent i mitja Cerdanya, seran francesos. Sense que la Generalitat, que es manté al sud dels Pirineus, participi per res en les negociacions.

TRENCAMENT DE LA CORONA.

5. L’endemà de 1714, la Corona Catalanoaragonesa és suprimida. La Catalunya Nord segueix formant part de l’Imperi Francès. La resta de Catalunya, Aragó, Mallorca i València, de l’Imperi Hispànic. Menorca i Gibraltar, de l’Imperi Britànic. Sicília, Nàpols i el Milanesat, de l’Imperi Austríac. Sardenya, del regne del Piemont. L’Imperi Català és, doncs, fragmentat i engolit per algunes potències militars europees.Ara: els avenços en la navegació i en les noves tecnologies industrials i les idees de la Il·lustració van obrir el pas a la continuació del creixement econòmic a Catalunya, i a Amèrica. Per exemple, el 1768 començà a funcionar la Junta de Comerç, que tingué les funcions de direcció dels afers econòmics. Un xic més tard, la llibertat de comerç amb Amèrica.

6. Entre 1810 i 1814, Catalunya és integrada a l’Imperi Francès. Barcelona esdevé la seva segona ciutat. Però l’entrada, més fàcil, de productes francesos farà mal a l’economia catalana.

Una ‘Constitució’ favorable

El Parlament català, reunit el 1701 a Barcelona, va adoptar un acord o Constitució que respon als interessos dels catalans. El seu títol és: “Que los naturals del Principat de Catalunya tingan dos places, una en lo Consell de Nàpols, l’altra en Milà”. Així, les corts catalanes tindrien un representant als governs de dos territoris que l’Imperi Hispànic havia heretat de l’Imperi Català: Nàpols, que havia format part de la Confederació de Catalunya-Aragó, i Milà, que era, des de 1447, a l’òrbita catalana.

Francesc Macià proclama la República Catalana


Catalans :

Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com Estat integrant de la Federació ibèrica.

D’acord amb el President de la República federal espanyola senyor Nicet Alcalá Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de President del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat.

En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida.

Tot aquell, doncs, que pertorbi l’ordre de la naixent República Catalana, serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la Pàtria.

Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que, amb l’ajut de tots, anem a establir. Ens apoiem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles i, morint i tot si calgués, no podem perdre.

En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots el pobles d’Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l’emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional.

Per Catalunya, pels altres pobles germans d’Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, Catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.

Barcelona, 14 d’abril de 1931.

El President
FRANCESC MACIÀ

SOLDEVILA, F.: Història de la Proclamació de la República a Catalunya. Barcelona, 1977, pàgs. 46-48