Pagina web amb Synology. Web station Polic.cat

  • 1 Configuració de llenguatge de script

Aquí s’ha de definir el llenguatge i la versió; php 7.4 per exemple

Encara que hi ha ja la versió 8.2 l’escript polidic en aquesta versió només accepta fins 7.4

També les extensions. he agafat les del wordpress

  • 2 Servei web aquí es defineix la carpeta on hi és l’escript en aquest cas: web/polidic
  • Si no existeix s’ha de crear. Agafar script natiu
  • 3 Portal web
  • 4 fonamental has de tenir configurades les DNS al teu domini en aquest cas polidic.cat a domini digital